Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 7

Tytuł:

Budżet Europolu na rok 2008

Data ogłoszenia:2007-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 7

Strona 1 z 5
4.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/7

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

Budżet Europolu na rok 2008 (1) (2007/550/WSiSW) Europol

Tytuł Rozdział Artykuł Opis Wyniki za 2006 r. (EUR) Budżet na rok 2007 (EUR) Budżet na rok 2008 (EUR) Uwagi

1 10 100

DOCHODY Składki Składki państw członkowskich 49 217 487 55 296 331 51 374 870 W ramach kwoty na rok 2008 kwota w wysokości 9 586 000 EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd (nie naruszając art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego).


101

Saldo z roku budżetowego t-2

8 247 515

9 472 669

9 193 630

Rozdział 10 ogółem

57 465 002

64 769 000

60 568 500

11 110 111 112

Inne dochody Odsetki Opodatkowanie personelu Europolu Różne 1 152 640 1 904 979 207 157 1 000 000 2 025 000 100 000 1 150 000 2 102 500 100 000

Rozdział 11 ogółem

3 264 776

3 125 000

3 352 500

12 121

Składki od stron trzecich Finansowanie projektów przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony — p.m. p.m. Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 321). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.

(1) Przyjęty przez Radę dnia 28 czerwca 2007 r.

L 204/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2007

Tytuł Rozdział Artykuł

Opis

Wyniki za 2006 r. (EUR)

Budżet na rok 2007 (EUR)

Budżet na rok 2008 (EUR)

Uwagi

122

Inne składki od stron trzecich

p.m.

p.m.

Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 322). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.

Rozdział 12 ogółem TYTUŁ 1 OGÓŁEM 2 20 PERSONEL Koszty związane z wynagrodzeniami

— 60 729 778

p.m. 67 894 000

p.m. 63 921 000

Patrz: załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę. 33 253 444 524 759 — 33 778 203 39 406 000 550 000 640 000 40 596 000 42 106 000 655 000 380 000 43 141 000

200 201 202

Personel Europolu Personel miejscowy Wyrównanie wynagrodzeń Rozdział 20 ogółem

21 210 211

Inne koszty związane z personelem Rekrutacja Szkolenie personelu Europolu Rozdział 21 ogółem TYTUŁ 2 OGÓŁEM 343 726 322 603 666 329 34 444 531 314 000 525 000 839 000 41 435 000 490 000 460 000 950 000 44 091 000 W ramach tej kwoty kwota w wysokości 5,586 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 380 000 EUR przewidzianą na wyrównanie wynagrodzeń oraz 286 000 EUR na wdrożenie projektu decyzji Rady. Patrz: art. 100 i załącznik C.

3 30 300 301 302 303 304 305

INNE WYDATKI Koszty związane z działalnością Posiedzenia Tłumaczenia Druk Podróże Badania, konsultacje (inne niż ICT) Szkolenie w zakresie wiedzy specjalistycznej 633 947 467 823 124 723 1 018 425 82 173 26 655 870 000 749 000 260 000 1 170 000 110 000 85 000 710 000 500 000 160 000 1 085 000 550 000 65 000 Artykuł ten był wcześniej zatytułowany „Szkolenia”. Opis został zmieniony w celu uniknięcia nieporozumień dotyczących tego artykułu i art. 211.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 18 z 20074.8.2007

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

 • Dz. U. L204 - 16 z 20074.8.2007

  Decyzja Rady 2007/551/WPZiB/WSiSW z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

 • Dz. U. L204 - 5 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L204 - 3 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do subkontyngentu II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady

 • Dz. U. L204 - 1 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.