Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 61

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

Data ogłoszenia:2007-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 61

7.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/61

POROZUMIENIE w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

A. List rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej


Szanowny Panie! Powołując się na protokół parafowany dnia 25 maja 2006 r. ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej jest gotów stosować tymczasowo protokół od dnia 1 czerwca 2006 r. w oczekiwaniu na jego wejście w życie, zgodnie z jego art. 12, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa zrobić to samo. W tym przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu musi nastąpić do dnia 15 maja 2007 r. Będę zobowiązany, jeśli potwierdzi Pan zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku,

W imieniu rządu Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

L 205/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej B. List Wspólnoty Europejskiej

7.8.2007

Szanowny Panie! Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu z datą dzisiejszą o następującej treści: „Powołując się na protokół parafowany dnia 25 maja 2006 r. ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej jest gotów stosować tymczasowo protokół od dnia 1 czerwca 2006 r. w oczekiwaniu na jego wejście w życie, zgodnie z jego art. 12, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa zrobić to samo. W tym przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu musi nastąpić do dnia 15 maja 2007 r.”. Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku,

W imieniu Rady Unii Europejskiej

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 63 z 20077.8.2007

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L205 - 59 z 20077.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L205 - 36 z 20077.8.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L205 - 35 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L205 - 3 z 20077.8.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

 • Dz. U. L205 - 1 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.