Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 208 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 246/06/COL z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do prowadzenia kontroli weterynaryjnej zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 86/02/COL z dnia 24 maja 2002 r.

Data ogłoszenia:2007-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 208 POZ 12

Strona 1 z 3
L 208/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2007

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 246/06/COL z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do prowadzenia kontroli weterynaryjnej zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 86/02/COL z dnia 24 maja 2002 r.


URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 109 i protokół 1,

wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (4)), zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG za pomocą dostosowań sektorowych, o których mowa w załączniku I do wspomnianego porozumienia, w szczególności jego art. 6 ust. 4,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) i protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC akt prawny, o którym mowa w pkt 1.2.111 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (decyzja Rady 2001/812/WE z dnia 21 listopada 2001 r. ustanawiająca wymogi dla zatwierdzenia urzędów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (5)), wraz z wprowadzonymi do niego zmianami, w szczególności jego art. 3 ust. 5,

UWZGLĘDNIAJĄC pkt 4 lit. B) ppkt 1 i 3 oraz pkt 5 lit. b) części wprowadzającej rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG,

UWZGLĘDNIAJĄC akt prawny, o którym mowa w pkt 1.1.4 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3)), zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG za pomocą dostosowań sektorowych, o których mowa w załączniku I do wspomnianego porozumienia, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA w decyzji nr 325/99/COL z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanowił wykaz punktów kontroli granicznej (border inspection posts – BIP) w Islandii i Norwegii, zatwierdzonych do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej produktów i zwierząt z państw trzecich,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA decyzją nr 86/02/COL z dnia 24 maja 2002 r. uchylił decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 325/99/COL z dnia 16 grudnia 1999 r. i ustanowił nowy wykaz punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii, zatwierdzonych do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich,

UWZGLĘDNIAJĄC akt prawny, o którym mowa w pkt 1.1.5 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt (1) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. (2) Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”. (3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9.

MAJĄC NA UWADZE, że rząd Islandii zwrócił się z prośbą o wycofanie z wykazu zawartego w pkt 39 w części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG punktów kontroli granicznej w Eskifjörður, Njarðvík i Siglufjörður, (4) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. (5) Dz.U. L 306 z 23.11.2001, str. 28.

9.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/13

MAJĄC NA UWADZE, że rząd Norwegii zwrócił się z prośbą o wycofanie z wykazu zawartego w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG punków kontroli granicznej w Stavanger i Trondheim oraz ośrodków kontroli w Alta i Leirvika (podlegające BIP Hammerfest), Bud (podlegający BIP Kristiansund), Dåfjord i Lenangen (podlegające BIP Tromsø), Svartnes (podlegający BIP Vadsø) oraz Gangstøvika (podlegający BIP Ålesund),

placówek kontroli granicznej i ośrodków kontroli w Norwegii i Islandii, aby zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów pkt 4 lit. B) ust. 3 i pkt 5 części wprowadzającej rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 208 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 16 z 20079.8.2007

  Sprostowanie do Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Państwem Brunei Darussalam w sprawie udziału Państwa Brunei Darussalam w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) (  Dz.U. L 183 z 13.7.2007)

 • Dz. U. L208 - 10 z 20079.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia siarczanu mocznika i dimetipinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3646) (1)

 • Dz. U. L208 - 6 z 20079.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 lipca do dnia 3 sierpnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L208 - 4 z 20079.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L208 - 3 z 20079.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L208 - 1 z 20079.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.