Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 21 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2007 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do zbóż wywożonych w postaci makaronów objętych kodami CN 19021100 i 190219 (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 21 POZ 16

Strona 1 z 3
L 21/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 88/2007 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do zbóż wywożonych w postaci makaronów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z mocą od dnia 1 października 1987 r., przepisy dla takiego różnicowania w przypadku wywozu wymienionych towarów do Stanów Zjednoczonych Ameryki.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 i 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (6) przewiduje, że część refundacji, wypłacanej w chwili wyprowadzenia produktu z obszaru celnego Wspólnoty, obliczana jest na podstawie najniższej stawki refundacji. Przepis ten może utrudniać wywóz makaronów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 do innych miejsc przeznaczenia niż Stany Zjednoczone Ameryki. Dlatego należy ustanowić wyjątek od tej zasady.

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2723/87 z dnia 10 września 1987 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do zbóż wywożonych w postaci makaronów objętych podpozycjami 1902 11 00 i 1902 19 Nomenklatury Scalonej (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(5)

W związku z tym, ważnym jest określenie szczegółowych zasad stosowania systemu refundacji, który zapobiega nieuzasadnionemu utrudnianiu administracyjnych formalności kontrolnych. W tym celu należy ustanowić wyjątki od niektórych szczegółowych zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 800/1999.

(2)

Artykuł 19 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (4) przewiduje, że wysokość refundacji dla towarów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 może być zróżnicowana zależnie od miejsca ich przeznaczenia.

(6)

(3)

Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wywozów produktów z ciasta makaronowego ze Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych, przyjęte decyzją Rady 87/482/EWG (5), ustanowiło,

zmie298 zmie321 zmie362 (7)

W następstwie decyzji podjętych w ramach wspólnej polityki handlowej należy ustanowić przepisy stanowiące, że do makaronów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 i podlegających wywozowi do Stanów Zjednoczonych Ameryki załącza się świadectwo o wywozie produktów w następstwie poddania ich procedurze uszlachetniania czynnego lub świadectwo poświadczające, że kwalifikują się one do stawki refundacji stosowanej, w przypadku wywozu do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w stosunku do wyjściowych produktów zbożowych, które zostały wykorzystane do produkcji makaronów. Wymienione makarony mogą zostać wytworzone z wyjściowych produktów zbożowych, które częściowo podlegają przepisom regulującym zasady uszlachetniania czynnego, a częściowo objęte były okolicznościami określonymi w art. 23 ust. 2 Traktatu. Odpowiednio należy określić przepisy stanowiące, że do jakiejkolwiek ilości makaronu podlegającego wywozowi do Stanów Zjednoczonych Ameryki może zostać załączone tylko jedno z wymienionych świadectw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 21 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 15 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w styczniu 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 800/2006

 • Dz. U. L21 - 13 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L21 - 11 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L21 - 9 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L21 - 7 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L21 - 5 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L21 - 3 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2006/2007

 • Dz. U. L21 - 1 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.