Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 30

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 189)

Data ogłoszenia:2007-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 30

Strona 1 z 7
L 211/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32 z dnia 3 lutego 1997 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 189) 1) Tytuł oraz w całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „włókna przędne”, „włókna tekstylne”.


2) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „eter naftowy”, „petroolej”.

3) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „włókno octanowe”, „acetat”.

4) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „włókno trójoctanowe”, „triacetat”.

5) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „włókno proteinowe”, „włókno białkowe”.

6) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „włókno modalne”, „modal”.

7) Strona 194, załącznik II pkt 1 Przepisy ogólne pkt I.6 akapit trzeci: zamiast: „W przypadku, gdy substancji niewłóknistych nie można oddzielić przy pomocy eteru naftowego i wody, w celu ich usunięcia należy zastąpić opisaną wyżej metodę, w której wykorzystywana jest woda, inną odpowiednią metodą, która nie spowoduje istotnych zmian żadnego ze składników włóknistych. Niemniej jednak, w przypadku niektórych naturalnych niebielonych włókien pochodzenia roślinnego (np. juta, włókna kokosowe), należy zwrócić uwagę na fakt, że normalna wstępna obróbka z użyciem eteru naftowego i wody nie eliminuje wszystkich niewłóknistych substancji naturalnych; mimo to, nie stosuje się dodatkowej obróbki wstępnej, chyba, że próbka zawiera apretury nierozpuszczalne zarówno w eterze naftowym jak i w wodzie.”, „W przypadku gdy substancji niewłóknistych nie można oddzielić przy pomocy petrooleju i wody, w celu ich usunięcia należy zastąpić opisaną wyżej metodę, w której wykorzystywana jest woda, inną odpowiednią metodą, która nie spowoduje istotnych zmian żadnego ze składników włóknistych. Niemniej jednak w przypadku niektórych naturalnych niebielonych włókien pochodzenia roślinnego (np. juta, kokos) należy zwrócić uwagę na fakt, że normalna wstępna obróbka z użyciem petrooleju i wody nie eliminuje wszystkich niewłóknistych substancji naturalnych; mimo to nie stosuje się dodatkowej obróbki wstępnej, chyba że próbka zawiera apretury nierozpuszczalne zarówno w petrooleju, jak i w wodzie.”.

powinno być:

8) Strona 200, załącznik II pkt 2 Metody szczególne – tabela podsumowująca, druga kolumna, druga podkolumna, pozycja „Nr 7”: zamiast: powinno być: „Włókno poliestrowe”, „Poliester”.

11.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/31

9) Strona 200, załącznik II pkt 2 Metody szczególne – tabela podsumowująca, druga kolumna, pierwsza podkolumna, pozycja „Nr 8”: zamiast: powinno być: „Włókno akrylowe, niektóre włókna modakrylowe lub niektóre włókna polichlorowinylowe”, „Akryl, niektóre modakryle lub niektóre włókna chlorowe”.

10) Strona 200, załącznik II pkt 2 Metody szczególne – tabela podsumowująca, druga kolumna, pierwsza podkolumna, pozycja „Nr 9”: zamiast: powinno być: „Niektóre włókna polichlorowinylowe”, „Niektóre włókna chlorowe”.

11) Strona 200, załącznik II pkt 2 Metody szczególne – tabela podsumowująca, druga kolumna, druga podkolumna, pozycja „Nr 10”: zamiast: powinno być: „Niektóre włókna polichlorowinylowe”, „Niektóre włókna chlorowe”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 40 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (  Dz.U. L 268 z 18.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 432)

 • Dz. U. L211 - 8 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 958/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8)

 • Dz. U. L211 - 3 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L211 - 1 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.