Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 32

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (  Dz.U. L 20 z 26.1.1980) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 134)

Data ogłoszenia:2007-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 32

L 212/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2007

Sprostowanie do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 20 z dnia 26 stycznia 1980 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 134) 1) W tytule oraz w całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „wody gruntowe”, „wody podziemne”.


2) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „woda gruntowa”, „wody podziemne”.

3) Strona 135, art. 3 lit. b): zamiast: powinno być: „b) ograniczenia wprowadzania do wody gruntowej substancji wymienionych w wykazie II, aby uniknąć zanieczyszczenia tej wody takimi substancjami.”, „b) ograniczenia wprowadzania do wód podziemnych substancji wymienionych w wykazie II, aby uniknąć zanieczyszczenia tych wód takimi substancjami.”.

Sprostowanie do dyrektywy Rady 78/1027/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. dotyczącej koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności lekarzy weterynarii (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 362 z dnia 23 grudnia 1978 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 01, str. 87) 1) Strona 87, art. 1 ust. 1 lit. a): zamiast: powinno być: „dostateczną znajomość dziedziny, na której weterynarze opierają swą działalność;”, „dostateczną znajomość dziedziny, na której lekarze weterynarii opierają swą działalność;”.

2) Strona 87, art. 1 ust. 1 lit. d): zamiast: „dostateczną znajomość przyczyn, natury, przebiegu, skutków, diagnozy i leczenia chorób zwierzęcych, rozpatrywanych indywidualnie czy też grupowo; włączając specjalistyczną wiedzę o chorobach, które mogą się przenosić na człowieka;”, „dostateczną znajomość przyczyn, natury, przebiegu, skutków, diagnozy i leczenia chorób zwierząt, rozpatrywanych indywidualnie czy też grupowo; włączając specjalistyczną wiedzę o chorobach, które mogą się przenosić na człowieka;”.

powinno być:

3) Strona 89, załącznik, akapit trzeci: zamiast: „Rozłożenie nauczania teoretycznego i praktycznego na poszczególne grupy materiału powinno być zrównoważone i skoordynowane w taki sposób, żeby wiadomości i doświadczenia wymienione w art. 1 ust. 1 niniejszej dyrektywy mogły być osiągnięte w sposób właściwy, aby pozwoliło to weterynarzowi na wywiązanie się ze wszystkich jego zadań.”, „Rozłożenie nauczania teoretycznego i praktycznego na poszczególne grupy materiału powinno być zrównoważone i skoordynowane w taki sposób, żeby wiadomości i doświadczenia wymienione w art. 1 ust. 1 niniejszej dyrektywy mogły być osiągnięte w sposób właściwy, aby pozwoliło to lekarzowi weterynarii na wywiązanie się ze wszystkich jego zadań.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 22 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226)

 • Dz. U. L212 - 20 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3657) (1)

 • Dz. U. L212 - 18 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3655) (1)

 • Dz. U. L212 - 15 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3653) (1)

 • Dz. U. L212 - 10 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3696) (1)

 • Dz. U. L212 - 3 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3614) (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 200714.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.