Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 8

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

15.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/9

ZAŁĄCZNIK I Odstępstwa dotyczące zmiennych 21 12 0 i 21 14 0 z załącznika 2 BELGIA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0 Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0


Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska z czystszą technologią (technologia zintegrowana) naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące rodzaje działalności Brakujące klasy wielkości Inne uwagi

Odstępstwo częściowe 18+3 NACE Rev.1.1 37 Brak Brak

Odstępstwo częściowe 18+3 NACE Rev.1.1 37 Brak Brak

BUŁGARIA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0 Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska z czystszą technologią (technologia zintegrowana) naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące rodzaje działalności Brakujące klasy wielkości Inne uwagi

Odstępstwo pełne

Brak odstępstwa Brak Brak Brak Brak

DANIA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0 Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska z czystszą technologią (technologia zintegrowana) naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące rodzaje działalności Brakujące klasy wielkości Inne uwagi

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

L 213/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2007

NIEMCY

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0 Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska z czystszą technologią (technologia zintegrowana) naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące rodzaje działalności Brakujące klasy wielkości Inne uwagi

Odstępstwo częściowe 18+9 dla NACE Rev.1.1 Sekcja E Brak Brak Brak

Odstępstwo częściowe 18+9 dla NACE Rev.1.1 Sekcja E Brak Brak Brak

GRECJA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0 Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska z czystszą technologią (technologia zintegrowana) naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące rodzaje działalności Brakujące klasy wielkości Inne uwagi

Odstępstwo częściowe Brak Brak Od 1 do 9 zatrudnionych Brak

Odstępstwo częściowe Brak Brak Od 1 do 9 zatrudnionych Brak

FRANCJA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0 Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska z czystszą technologią (technologia zintegrowana) naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące rodzaje działalności Brakujące klasy wielkości

Odstępstwo częściowe Brak Brak Od 1 do 49 zatrudnionych z wyjątkiem: NACE Rev.1.1 działy 15 i 16 Brak

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 32 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

 • Dz. U. L213 - 29 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

 • Dz. U. L213 - 26 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 6 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L213 - 3 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L213 - 1 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.