Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 8

Strona 8 z 8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/25

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007 Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące zmienne

Odstępstwo częściowe 12 + 3

Odstępstwo częściowe 12 + 3

11 11 0 48 00 5

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw Liczba przedsiębiorstw Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń Składki emerytalne w systemie o określonym poziomie składek Składki w mieszanym systemie emerytalnym Przychód z inwestycji (PF) Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału Należności z tytułu ubezpieczenia Wartość produkcji Wartość dodana w kosztach czynników produkcji Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach) Należne składki ubezpieczenia Zakupy towarów i usług łącznie Koszty osobowe Płace i wynagrodzenia Koszty zabezpieczenia społecznego Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF) Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP Kapitał i rezerwy Liczba zatrudnionych osób Liczba członków Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń Liczba członków systemów o określonym poziomie składek Liczba członków mieszanych systemów składkowych Liczba członków aktywnych Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte Liczba emerytów


11 11 8 11 11 9

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg klasy wielkości Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji Liczba przedsiębiorstw w podziale według klasy wielkości członków Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 00 6 48 00 7 48 01 0 48 01 1 48 02 1 12 12 0 12 15 0 48 04 0 48 05 0 13 11 0 13 31 0 13 32 0 13 33 0 48 12 0 48 10 1 48 13 2 48 30 0 16 11 0 48 70 0 48 70 1 48 70 2 48 70 3 48 70 4 48 70 5 48 70 6 Inne uwagi Brak

48 64 0 48 61 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym Podział geograficzny obrotów

Brak

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 32 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

 • Dz. U. L213 - 29 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

 • Dz. U. L213 - 26 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 6 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L213 - 3 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L213 - 1 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.