Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 15

Tytuł:

Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 15

Strona 1 z 9
25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

L 221/15

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,


L 221/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

zwane dalej „państwami członkowskimi WE”, REPUBLIKA ISLANDII, KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWO NORWEGII, zwane dalej „państwami EFTA”, łącznie zwane dalej „Obecnymi Umawiającymi się Stronami”, oraz REPUBLIKA BUŁGARII, RUMUNIA, MAJĄC NA UWADZE, ŻE w dniu 25 kwietnia 2005 r. w Luksemburgu podpisano Traktat dotyczący

przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o przystąpieniu”),

MAJĄC NA UWADZE, ŻE art. 128 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Porto

dnia 2 maja 1992 r., stanowi, że każde państwo europejskie, stając się członkiem Wspólnoty, składa wniosek o przystąpienie do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanego dalej „Porozumieniem EOG”),

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Republika Bułgarii i Rumunia złożyły wniosek o przystąpienie do Porozumienia EOG, MAJĄC NA UWADZE, ŻE warunki takiego przystąpienia są przedmiotem umowy między Obecnymi

Umawiającymi się Stronami a państwami składającymi wniosek,

POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NASTĘPUJĄCĄ UMOWĘ:

Artykuł 1 1. Republika Bułgarii i Rumunia przystępują niniejszym do Porozumienia EOG i są dalej zwane „Nowymi Umawiającymi się Stronami”.

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA,

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy postanowienia Porozumienia EOG, ze zmianami wprowadzonymi na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG, podjętych przed dniem 1 października 2004 r., są wiążące dla Nowych Umawiających się Stron na tych samych warunkach, na jakich są wiążące dla Obecnych Umawiających się Stron, i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 2 1. DOSTOSOWANIA W GŁÓWNYM TEKŚCIE POROZUMIENIA EOG KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, a) Preambuła: REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

Lista Umawiających się Stron otrzymuje brzmienie:

„WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

25.8.2007

PL REPUBLIKA LITEWSKA,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/17 w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, przyjęty w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.”;

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, d) REPUBLIKA PORTUGALSKA, c)

artykuł 117:

artykuł 117 otrzymuje brzmienie: „Postanowienia regulujące funkcjonowanie mechanizmu finansowego zawarte są w protokole 38, protokole 38a oraz dodatku do protokołu 38a.”;

artykuł 126:

w ust. 1 skreśla się wyraz „Republiki”; RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, oraz REPUBLIKA ISLANDII, KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWO NORWEGII,”; b) artykuł 2: (i) (ii) w lit. b) skreśla się wyraz „Republikę”; po lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 62 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 58 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 52 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii

 • Dz. U. L221 - 46 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii

 • Dz. U. L221 - 32 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L221 - 11 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 7 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 3 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.