Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 58

Tytuł:

Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 58

Strona 1 z 2
L 221/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ DODATKOWY

25.8.2007

do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA oraz ISLANDIIA

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, oraz obowiązujące ustalenia dotyczące handlu rybami i produktami rybactwa pomiędzy Islandią i Wspólnotą, UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, UWZGLĘDNIAJĄC istniejący system handlu rybami i produktami rybactwa między Islandią a Republiką Bułgarii i Rumunią, POSTANOWIŁY określić za wspólnym porozumieniem dostosowania, jakie należy wprowadzić do Umowy w następstwie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,


ORAZ ZAWRZEĆ NINIEJSZY PROTOKÓŁ,

Artykuł 1 Tekst Umowy, załączników i protokołów stanowiących jej integralną część, Aktu końcowego i dołączonych deklaracji zostaje sporządzony w językach bułgarskim i rumuńskim, które to wersje językowe są na równi autentyczne z tekstami oryginalnymi. Wspólny Komitet zatwierdza wersje tekstu w językach bułgarskim i rumuńskim.

Niniejszy protokół wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego, pod warunkiem złożenia również dokumentów ratyfikacyjnych lub zatwierdzających dla następujących umów powiązanych:

(i)

Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym;

Artykuł 2 Postanowienia szczególne mające zastosowanie do przywozu do Wspólnoty pochodzących z Islandii niektórych ryb i produktów rybactwa określone są w niniejszym protokole i załączniku do niego.

(ii)

Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii;

Roczne kontyngenty bezcłowe określone w załączniku do niniejszego protokołu obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r. Przed upływem tego okresu wielkość kontyngentów zostaje poddana przeglądowi z uwzględnieniem interesów wszystkich zainteresowanych stron. Wysokość kontyngentów na 2007 r. nie ulega faktycznemu zmniejszeniu, ponieważ rozszerzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie nastąpiło w dniu 1 stycznia 2007 r. Wysokość kontyngentów taryfowych na 2009 r. zostaje zmniejszona proporcjonalnie do okresu ich obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2009 r.

(iii) Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii; oraz

(iv) Protokołu dodatkowego do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii związanego z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Artykuł 4 Niniejszy protokół sporządzony jest w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz islandzkim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Artykuł 3 Umawiające się Strony ratyfikują lub zatwierdzają niniejszy protokół zgodnie z właściwymi dla nich procedurami. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające zostają złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/59

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 62 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 52 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii

 • Dz. U. L221 - 46 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii

 • Dz. U. L221 - 32 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L221 - 15 z 200725.8.2007

  Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L221 - 11 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 7 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 3 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.