Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 62

Tytuł:

Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 62

Strona 1 z 3
L 221/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ DODATKOWY

25.8.2007

do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA oraz KRÓLESTWO NORWEGII

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii podpisaną dnia 14 maja 1973 r., zwaną dalej „Umową”, oraz dotychczasowe ustalenia dotyczące handlu rybami i produktami rybactwa pomiędzy Norwegią i Wspólnotą, UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, UWZGLĘDNIAJĄC istniejący system handlu rybami i produktami rybactwa między Norwegią a Republiką Bułgarii i Rumunią, POSTANOWIŁY określić za wspólnym porozumieniem dostosowania, jakie należy wprowadzić do Umowy w następstwie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,


ORAZ ZAWRZEĆ NINIEJSZY PROTOKÓŁ,

Artykuł 1

Artykuł 3 Wspólnota wprowadza następujące nowe, dodatkowe roczne kontyngenty bezcłowe na: — makrele z gatunku Scomber scombrus lub Scomber japonicus, zamrożone (kod CN 0303 74 30): 9 300 ton,

Tekst Umowy, załączników i protokołów stanowiących jej integralną część, Aktu końcowego i załączonych deklaracji zostaje sporządzony w językach bułgarskim i rumuńskim, które to wersje językowe są na równi autentyczne z tekstami oryginalnymi. Wspólny Komitet zatwierdza wersje tekstu w językach bułgarskim i rumuńskim.

Artykuł 2

śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone (kod CN 0303 51 00): 1 800 ton

Postanowienia szczególne mające zastosowanie do przywozy do Wspólnoty pochodzących z Norwegii niektórych ryb i produktów rybactwa określone są w niniejszym protokole. — Kontyngenty taryfowe określone w art. 3 niniejszego protokołu obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r. Przed upływem tego okresu wielkość kontyngentów określonych w art. 3 zostaje poddana przeglądowi z uwzględnieniem interesów wszystkich zainteresowanych stron. Wysokość kontyngentów na 2007 r. nie ulega faktycznemu zmniejszeniu, ponieważ rozszerzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie nastąpiło w dniu 1 stycznia 2007 r. Wysokość kontyngentów taryfowych na 2009 r. zostaje zmniejszona proporcjonalnie do okresu ich obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2009 r.

filety ze śledzi i płaty (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone (kody CN 0304 29 75 i 0304 99 23): 600 ton,

pozostałe ryby, zamrożone (kod CN 0303 79 98): 2 200 ton, pozostałe łososiowate, zamrożone (kod CN 0303 29 00): 2 000 ton, krewetki, obrane i zamrożone (kod CN ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 oraz ex 1605 20 99): 2 000 ton.

— W przypadku wyżej wymienionych kontyngentów taryfowych stosowane są reguły pochodzenia określone w protokole nr 3 do Umowy.

25.8.2007

PL Artykuł 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/63

W stosunku do wprowadzonych w 2004 r. kontyngentów na zamrożone makrele (zamówienie nr 09.0760, 09.0763 i 09.0778), zamrożone śledzie (zamówienie nr 09.0752) oraz zamrożone płaty śledziowe (zamówienie nr 09.0756) Wspólnota znosi warunek przeznaczenia „do produkcji przemysłowej”, a tym samym wymóg użytkownika końcowego. W stosunku do wymienionych kontyngentów taryfowych znosi się także wymóg przeznaczenia produktów do spożycia przez ludzi. Obowiązujące bezcłowe kontyngenty na zamrożone, obrane krewetki w ramach zamówienia nr 09.0758 udostępnione zostają dla produktów objętych kodami CN ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 oraz ex 1605 20 99. W okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Wspólnota połączy dwa obowiązujące bezcłowe kontyngenty na zamrożone, obrane krewetki (zamówienie nr 09.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 58 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 52 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii

 • Dz. U. L221 - 46 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii

 • Dz. U. L221 - 32 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L221 - 15 z 200725.8.2007

  Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L221 - 11 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 7 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 3 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.