Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 21 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2007-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 21 - Strona 3

Strona 3 z 4

25) (CAS nr 60687-93-6) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 5-[(2,4-dinitrofenylo)amino]-2-(fenyloamino)-benzenosulfonowy, (CAS nr 15347-52-1) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 4-[(4-nitrofenylo)azo]anilina (CAS nr 730-40-5) (Disperse Orange 3) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 4-nitro-m-fenylenodiamina (CAS nr 5131-58-8) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 1-amino-4-(metyloamino)-antrachinon (CAS nr 1220-94-6) (Disperse Violet 4) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów


1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

30.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/25

Nr ref.

Nazwa chemiczna/nazwa INCI

1284

N-metylo-3-nitro-p-fenylenodiamina (CAS nr 2973-21-9) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów N1-(2-hydroksyetylo)-4-nitro-o-fenylenodiamina (CAS nr 56932-44-6) (HC Yellow nr 5) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów N1-(tris(hydroksymetylo))metylo-4-nitro-1,2-fenylenodiamina (CAS nr 56932-45-7) (HC Yellow nr 3) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 2-nitro-N-hydroksyetylo-p-anizydyna (CAS nr 57524-53-5) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów N,N’-dimetylo-N-hydroksyetylo-3-nitro-p-fenylenodiamina (CAS nr 10228-03-2) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 3-(N-metylo-N-(4-metyloamino-3-nitrofenylo)amino)-propano-1,2-diol (CAS nr 93633-79-5) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 4-etyloamino-3-nitrobenzoesowy (CAS nr 2788-74-1) (N-etylo-3-nitro PABA) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów (8-[(4-amino-2-nitrofenylo)azo]-7-hydroksy-2-naftylo)trimetyloamon i jego sole, z wyjątkiem Basic Red. 118 (CAS 71134-97-9) w formie zanieczyszczenia w Basic Brown 17, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 5-((4-(dimetyloamino)fenylo)azo)-1,4-dimetylo-1H-1,2,4-triazol i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 4-(fenyloazo)-m-fenylenodiamina, (CAS nr 495-54-5) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 4-metylo-6-(fenyloazo)-1,3-benzenodiamina i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 5-(acetyloamino)-4-hydroksy-3-((2-metylofenylo)azo)-2,7-naftalenodisulfonowy i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 4,4’-[(4-metylo-1,3-fenyleno)bis(azo)]bis[6-metylo-1,3-benzenodiamina] (CAS nr 4482-25-1) (Basic Brown 4) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 3-[[4-[[diamino(fenyloazo)fenylo]azo]-2-metylofenylo]azo]-N,N,N-trimetylo-benzenoamina i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 3-[[4-[[diamino(fenyloazo)fenylo]azo]-1-naftalenylo]azo]-N,N,N-trimetylo- benzenoamina, i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów N-[4-[(4-(dietyloamino)fenylo)fenylometyleno]-2,5-cykloheksadieno-1-ilideno]-N-etylo-etanoamina i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 1-[(2-hydroksyetylo)amino]-4-(metyloamino)-antrachinon (CAS nr 86722-66-9), jego pochodne i sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 1,4-diamino-2-metoksy-antrachinon (CAS nr 2872-48-2) (Disperse Red. 11) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 1,4-dihydroksy-5,8-bis[(2-hydroksyetylo)amino]antrachinon (CAS nr 3179-90-6) (Disperse Blue 7) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 1-[(3-aminopropylo)amino]-4-(metyloamino)antrachinon i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów N-[6-[(2-chloro-4-hydroksyfenylo)imino]-4-metoksy-3-okso-1,4-cyckloheksadieno-1-ylo]acetamid (CAS nr 66612-11-1) (HC Yellow nr 8) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

L 226/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 21 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 30 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Eurojust

 • Dz. U. L226 - 28 z 200730.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

 • Dz. U. L226 - 19 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L226 - 15 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

 • Dz. U. L226 - 9 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli w ramach refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L226 - 7 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L226 - 5 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch

 • Dz. U. L226 - 3 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L226 - 1 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.