Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 3

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 3

Strona 3 z 20

ROZDZIAŁ 1 2

120 1200

Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami Artykuł 1 2 0 — Ogółem — — 75 000 75 000

121 1210 1211 1212 1213

Wydatki przy podejmowaniu pracy/kończeniu pracy i przeniesieniu Wydatki przy podejmowaniu pracy i przy zakończeniu kontraktu Dodatek na urządzenie się, przesiedlenie i przeniesienie Koszty przeprowadzki Koszty utrzymania Artykuł 1 2 1 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM — — — — — — 90 000 170 000 165 000 92 000 517 000 592 000


ROZDZIAŁ 1 3

130 1300

Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych Artykuł 1 3 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

L 228/162 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — POMOC TYMCZASOWA ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 4

140 1400

Usługi medyczne Usługi medyczne Artykuł 1 4 0 — Ogółem 15 000 15 000 5 000 5 000

141 1410

Szkolenia Kursy językowe i inne szkolenia Artykuł 1 4 1 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM — — 15 000 5 000 5 000 10 000

ROZDZIAŁ 1 5

150 1500

Koszty zarządzania Komisji Europejskiej Koszty zarządzania KE Artykuł 1 5 0 — Ogółem — — 6 000 6 000

151 1510 1511

Tymczasowa pomoc Tymczasowe usługi Konsultanci Artykuł 1 5 1 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM — — — — 351 000 45 000 396 000 402 000

ROZDZIAŁ 1 6

160 1600

Specjalne granty pomocowe Specjalne granty pomocowe Artykuł 1 6 0 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

161 1610

Kontakty socjalne wśród personelu Kontakty socjalne wśród personelu Artykuł 1 6 1 — Ogółem 5 000 5 000 — —

162 1620

Inne wydatki pomocy społecznej Inne wydatki pomocy społecznej Artykuł 1 6 2 — Ogółem p.m. p.m. 5 000 5 000

164 1640

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Artykuł 1 6 4 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM p.m. p.m. 5 000 p.m. p.m. 5 000

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/163 CEPOL

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 8 — KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 7

170 1700

Wydatki reprezentacyjne Wydatki na reprezentację Artykuł 1 7 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM 10 000 10 000 10 000 — — —

ROZDZIAŁ 1 8

181 1810

Komórki audytu wewnętrznego Komórki audytu wewnętrznego Artykuł 1 8 1 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 8 — OGÓŁEM — — — p.m. p.m. p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

2 753 500

2 093 500

L 228/164 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110 1100

Personel mający posady przewidziane planem działalności Podstawowe wynagrodzenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

906 000

428 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 62 i 66 w nim zawarte, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 19 i 20 ust. 1 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć podstawowe wynagrodzenia personelu czasowego, jak następuje: 1 × AD13, 2 × AD10, 2 × AD7, 5 × AD5, 2 × AST5, 1 × AST4, 3 × AST3. Asygnowane kwoty zostały obliczone dla szacowanego czasu wypełnienia stanowisk w roku 2007. 1101 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

156 500

90 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 62, 67 i 68a w nim zawarte i sekcja I załącznika VII w nich zawarte, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 19 i 20 ust. 2 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć dodatki rodzinne, które obejmują: dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko na utrzymaniu, dodatek edukacyjny. 1102 Dodatki ekspatriacyjne i za zamieszkanie zagranicą

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.