Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 8

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 8

Strona 8 z 20

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

140 1400

Usługi medyczne Usługi medyczne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

15 000

5 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 59 w nim zawarte i art. 8 załącznika II w nich zawartego, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 16 i 91 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwłaszcza wydatki na kontrolne badania medyczne, jak również wydatki na zakup narzędzi uważanych za konieczne dla wyposażenia medycznego Europejskiego Kolegium Policyjnego.


31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/173 CEPOL

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (ciąg dalszy)

141 1410

Szkolenia Kursy językowe i inne szkolenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 2 0 — Dalsze szkolenia, kursy językowe i przeszkolenie personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 — POMOC TYMCZASOWA

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta w rozdziale 1 1 — Personel czynnie zatrudniony. 150 Koszty zarządzania Komisji Europejskiej Uwagi Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęty w artykule 1 1 7 — Usługi dodatkowe. 1500 Koszty zarządzania KE

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

6 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 7 4 — Płatności za pomoc administracyjną od instytucji wspólnotowych. 151 Tymczasowa pomoc Uwagi Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta w artykule 1 1 7 — Dodatkowe usługi. 1510 Tymczasowe usługi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

351 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 7 5 — Inne usługi i prace zlecone. 1511 Konsultanci

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

45 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta w pozycji 1 1 7 5 — Inne usługi i prace zlecone.

L 228/174 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA

160 1600

Specjalne granty pomocowe Specjalne granty pomocowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 76, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 30 i 98 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć płatności dla personelu w szczególnie trudnych warunkach. 161 Kontakty socjalne wśród personelu Uwagi Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 1610 Kontakty socjalne wśród personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z kontaktami socjalnymi wśród personelu. 162 1620 Inne wydatki pomocy społecznej Inne wydatki pomocy społecznej

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

5 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne płatności socjalne. 164 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Uwagi Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 1640 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów, w ramach limitów środków dostępnych w budżecie i po wyczerpaniu wszelkich uprawnień krajowych w kraju zamieszkania lub kraju pochodzenia, odpowiednio uzasadnionych niemedycznych wydatków uznanych za konieczne w wyniku niesprawności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.