Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 9

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 9

Strona 9 z 20

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/175 CEPOL

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI REPREZENTACYJNE

170

Wydatki reprezentacyjne Uwagi Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako 3 6 1 0 — Wydatki reprezentacyjne.

1700

Wydatki na reprezentację

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki związane ze zobowiązaniami ciążącymi na Europejskim Kolegium Policyjnym w formie wydatków reprezentacyjnych.


ROZDZIAŁ 1 8 — KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uwagi Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 181 Komórki audytu wewnętrznego Uwagi Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy2007. 1810 Komórki audytu wewnętrznego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

L 228/176 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

TYTUŁ 2 BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 2001 2002 2003

Wynajem Koszty wynajmu sal konferencyjnych Koszty wynajmu pomieszczeń mieszkalnych Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych Artykuł 2 0 0 — Ogółem p.m. 15 000 p.m. 15 000 p.m. 15 000 p.m. 15 000

201 2010

Ubezpieczenie Ubezpieczenie Artykuł 2 0 1 — Ogółem 4 000 4 000 5 000 5 000

202 2020

Woda, gaz, prąd i ogrzewanie Woda, gaz, prąd i ogrzewanie Artykuł 2 0 2 — Ogółem 16 000 16 000 11 500 11 500

203 2030

Utrzymywanie czystości i konserwacje Utrzymywanie czystości i konserwacje Artykuł 2 0 3 — Ogółem 18 500 18 500 30 000 30 000

204 2040

Wyposażenie pomieszczeń Wyposażenie pomieszczeń Artykuł 2 0 4 — Ogółem 5 000 5 000 2 000 2 000

205 2050

Ochrona i monitorowanie budynku Ochrona i monitorowanie budynku Artykuł 2 0 5 — Ogółem 4 000 4 000 4 000 4 000

208 2080

Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku Artykuł 2 0 8 — Ogółem p.m. p.m. — —

209 2090

Inne wydatki odnoszące się do budynków Inne wydatki odnoszące się do budynków Artykuł 2 0 9 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM p.m. p.m. 62 500 7 000 7 000 74 500

ROZDZIAŁ 2 1

210 2100

Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z systemami komputerowymi Zakup sprzętu i oprogramowania 95 000 12 000

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/177 CEPOL

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 2 2 — MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

Artykuł Pozycja 210 2102 2103 2104 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

(ciąg dalszy) Konserwacja sprzętu i oprogramowania Telefon, telegraf, teleks i telewizja Pomoc zewnętrzna dla dokonywania analiz, programowania i działania systemów komputerowych Artykuł 2 1 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM p.m. 166 000 166 000 p.m. 71 000 p.m. 57 000 57 000 p.m. 45 000

ROZDZIAŁ 2 2

220 2200 2202

Sprzęt biurowy Zakup i wymiana sprzętu biurowego Wypożyczenie, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego Artykuł 2 2 0 — Ogółem p.m. 10 000 10 000 p.m. 15 000 15 000

221 2210 2212

Umeblowanie Zakup i wymiana umeblowania Wypożyczenie, konserwacja i naprawy umeblowania Artykuł 2 2 1 — Ogółem p.m. 10 000 10 000 p.m. 20 000 20 000

222 2220 2222 2224

Sprzęt techniczny i instalacje Zakup i wymiana sprzętu technicznego i instalacji Wynajem, konserwacja i naprawy sprzętu technicznego i instalacji Zewnętrzne usługi związane z dokonywaniem analiz i działaniem sprzętu technicznego i instalacji Artykuł 2 2 2 — Ogółem p.m. p.m. 5 000 5 000 p.m. p.m. 40 000 40 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.