Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 18

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 18

Strona 18 z 21

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk specjalistycznych, różnych biuletynów i Internetowych baz danych. 333 3330 Raport roczny Raport roczny

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji raportu rocznego, w tym streszczenia, które Centrum musi udostępnić.


31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/97

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA (ciąg dalszy)

334

Posiedzenia okrągłego stołu

3340

Współpraca

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

160 000

160 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i jej organami doradczymi, rządami państw członkowskich, organizacjami międzyrządowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz wyspecjalizowanymi organami na szczeblu europejskim i krajowym, organami doradczymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, partnerami społecznymi i sieciami niezwiązanymi z EUMC. Środki obejmują również spotkania osób kontaktowych w rządach, spotkania międzyagencyjne z Radą Europy, organami ONZ, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, programy krajowe i programy Europejskiego Okrągłego Stołu, projekty niezwiązane z polityką i strategiami, wspólne i połączone inicjatywy z innymi organizacjami oraz współpracę z prezydencją UE. Obejmują one również projekty finansowane w ramach pozycji 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 oraz 3 4 0 3.

3341

Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzenia okrągłego stołu UE z przedstawicielami Państw Członkowskich, w tym kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

3342

Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wymianą i rozpowszechnianiem informacji między krajowymi posiedzeniami okrągłego stołu, w tym regularnie wydawany biuletyn informacyjny i informacje rozsyłane drogą elektroniczną.

3343

Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi warsztatami, z udziałem przedstawicieli krajowych okrągłych stołów, dotyczącymi zaleceń opracowanych przez Centrum.

L 228/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA (ciąg dalszy)

3 3 4 (ciąg dalszy)

3344

Opracowanie polityki i strategii

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

150 000

150 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z rozwojem polityki obejmującej opracowanie dokumentów strategicznych, spotkania z ekspertami ds. polityki, grupami roboczymi ds. polityki oraz projekty. Obejmują one również dokumenty mające wkład w analizę i ocenę polityki, spotkania i działania mające na celu udoskonalenie porównania danych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 i 3 4 0 3. 335 3350 Publikacje i informacje Publikacje

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

115 000

115 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji w formie elektronicznej i/lub innych formatach (w tym edytowania, projektowania, opracowania graficznego, zdjęć i drukowania) oraz dystrybucji publikacji Centrum. Obejmują one koszty wydawania sprawozdań Centrum, magazynów i biuletynów. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 3 0, 3 3 5 1 i 3 3 5 2. 3351 Publikacje

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.