Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 2

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 2

Strona 2 z 21

900 9000

Dochody różne Dochody różne

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta obejmuje różne dochody, tj. dostępne niewykorzystane dochody.

L 228/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł 1 2 3 4 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. WYDATKI OPERACYJNE INNE WYDATKI


3 838 500 751 500 4 386 000 0

1 632 500 981 500 2 005 200

5 471 000 1 733 000 6 391 200 0

Wydatki D — Ogółem

8 976 000

4 619 200

13 595 200

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/55

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 PERSONEL

Tytuł Rozdział 11 13 14 15 16 17 19 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW SŁUŻBY SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE REZERWA NA TYTUŁ 1

3 569 500 100 000 6 000 140 000 18 000 5 000 p.m.

397 500 119 000 11 000 – 38 000 56 000 8 000 1 079 000

3 967 000 219 000 17 000 102 000 74 000 13 000 1 079 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 838 500

1 632 500

5 471 000

L 228/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 11 110 1100 1101 1102 1103 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju Dodatki sekretarskie Artykuł 1 1 0 — Razem 2 343 000 232 000 314 000 11 000 2 900 000 – 266 000 – 215 000 – 20 000 – 31 000 2 128 000 212 000 283 000 11 000 2 634 000

111 1110 1112 1113 1114 1115

Inny personel Personel pomocniczy Personel lokalny Stażyści Doradcy specjani Agenci kontraktowi Artykuł 1 1 1 — Razem p.m. 18 000 69 000 280 000 303 000 p.m. p.m. 51 000 23 000 p.m. 298 000 372 000 p.m. p.m. 74 000

112 1120

Zawodowe szkolenie personelu Zawodowe szkolenie personelu Artykuł 1 1 2 — Razem 20 000 20 000 128 008 128 008 148 008 148 008

113 1130 1131 1132 1133

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych Artykuł 1 1 3 — Razem p.m. 138 500 – 7 500 80 000 20 500 38 000 – 5 000 – 500 – 2 000 p.m. 131 000 75 000 20 000 36 000

114 1140 1141 1145 1149

Różne świadczenia i dodatki Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe Roczne koszty podróży Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) Inne świadczenia i zwroty Artykuł 1 1 4 — Razem p.m. p.m. 40 500 14 500 500 40 000 500 14 000 p.m. p.m. 55 000 1 000 54 000

115 1150

Nadgodziny Godziny nadliczbowe Artykuł 1 1 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/57

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 117 1171 1175 1178

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Świadczenia dodatkowe Niezależni tłumacze ustni Usługi tymczasowe Usługi zewnętrzne Artykuł 1 1 7 — Razem p.m. 29 500 26 000 55 500 48 492 13 000 61 492 p.m. 77 992 39 000 116 992

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.