Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 3

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 3

Strona 3 z 21

118 1180 1181 1182 1183 1184

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu Koszty podróży Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie Koszty przeprowadzki Tymczasowe diety dzienne Artykuł 1 1 8 — Razem 9 500 6 500 71 000 44 000 37 000 168 000 189 000 206 500 7 500 – 40 000 15 000 216 000 14 000 31 000 59 000 37 000 357 000

119 1190 1191

Wskaźnik korygujący Wskaźnik korygujący Środki tymczasowe Artykuł 1 1 9 — Razem Rozdział 1 1 — Ogółem 178 000 p.m. 178 000 3 569 500 – 25 000 397 500 – 25 000 153 000 p.m. 153 000 3 967 000


110 1100

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

2 343 000

– 215 000

2 128 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych. 1101 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

232 000

– 20 000

212 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

L 228/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 0 (ciąg dalszy)

1102

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

314 000

– 31 000

283 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1103

Dodatki sekretarskie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

11 000

11 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu.

111

Inny personel

1110

Personel pomocniczy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1112

Personel lokalny

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 oraz tytuł IV. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/59

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 1 (ciąg dalszy)

1113

Stażyści

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

51 000

23 000

74 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów. Wydatki te obejmują ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia oraz koszty podróży związane z programem szkoleniowym. 1114 Doradcy specjani

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.