Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 7

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 7

Strona 7 z 21

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65. Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1). Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w związku z szczegółowymi zasadami wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównywania wynagrodzeń do wysokości zatwierdzonej przez Radę w danym roku finansowym.


31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/65

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 13 130 1300 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Artykuł 1 3 0 — Razem Rozdział 1 3 — Ogółem 100 000 100 000 100 000 119 000 119 000 119 000 219 000 219 000 219 000

130 1300

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

100 000

119 000

219 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 załącznika VII. Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, obejmujących posiedzenia personelu poza Centrum, kwalifikowanych na podstawie regulaminu pracowniczego, oraz krajowych lub międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

L 228/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 14 140 1400 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA Restauracje i stołówki Restauracje i stołówki Artykuł 1 4 0 — Razem 5 000 5 000 8 000 8 000 13 000 13 000

141 1410

Służba medyczna Służba medyczna Artykuł 1 4 1 — Razem Rozdział 1 4 — Ogółem 1 000 1 000 6 000 3 000 3 000 11 000 4 000 4 000 17 000

140 1400

Restauracje i stołówki Restauracje i stołówki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

5 000

8 000

13 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, stołówek i kantyn włącznie z ich utrzymaniem. Środki te przeznaczone są także na pokrycie rutynowych wydatków na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego sprzętu, który nie zalicza się do wydatków bieżących, oraz na pokrycie kosztów doradców. 141 1410 Służba medyczna Służba medyczna

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

1 000

3 000

4 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II. Środki te przeznaczone są na: opłatę wizyt lekarskich, kosztów kontroli lekarskich (szczególnych analiz badań itp.), materiałów zużywalnych (opatrunków, lekarstw itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów administracyjnych komisji orzekającej o niezdolności do pracy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.