Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 23 POZ 1

Tytuł:

Regulamin wewnętrzny

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 23 POZ 1

Strona 1 z 15
31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/1

IV

(Inne akty)

ROZPORZĄDZENIA WEWNĘTRZNE I PROCEDURALNE

KOMITET REGIONÓW

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE UWAGA WSTĘPNA TYTUŁ I CZŁONKOWIE I ORGANY KOMITETU ROZDZIAŁ 1

ORGANY KOMITETU

Artykuł 1 – Organy Komitetu ROZDZIAŁ 2

CZŁONKOWIE KOMITETU

Artykuł 2 – Status członków i zastępców Artykuł 3 – Kadencja Artykuł 4 – Przywileje i immunitety Artykuł 5 – Udział członków i zastępców Artykuł 6 – Pełnomocnictwo do głosowania Artykuł 7 – Delegacje krajowe i grupy polityczne Artykuł 8 – Delegacje krajowe Artykuł 9 – Grupy polityczne i członkowie niezrzeszeni Artykuł 10 – Grupy międzyregionalne


L 23/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TYTUŁ II ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMITETU ROZDZIAŁ 1

31.1.2007

ZWOŁANIE KOMITETU I JEGO UKONSTYTUOWANIE SIĘ

Artykuł 11 – Artykuł 12 – Zwołanie pierwszego posiedzenia Ukonstytuowanie się Komitetu i sprawdzenie pełnomocnictw członków ROZDZIAŁ 2

ZGROMADZENIE PLENARNE

Artykuł 13 – Artykuł 14 – Artykuł 15 – Artykuł 16 – Artykuł 17 – Artykuł 18 – Artykuł 19 – Artykuł 20 – Artykuł 21 – Artykuł 22 – Artykuł 23 – Artykuł 24 – Artykuł 25 – Artykuł 26 – Artykuł 27 – Zadania Zgromadzenia Plenarnego Zwołanie Zgromadzenia Plenarnego Porządek obrad sesji plenarnej Otwarcie sesji plenarnej Publiczność, osobistości z zewnątrz i osobistości zaproszone do zabrania głosu, czas na sprawy bieżące Czas wypowiedzi Lista mówców Wnioski formalne Kworum Głosowanie Zgłaszanie poprawek Postępowanie z poprawkami Pilne opinie i sprawozdania Procedury uproszczone Zamknięcie sesji plenarnej ROZDZIAŁ 3

PREZYDIUM I PRZEWODNICZĄCY

Artykuł 28 – Artykuł 29 – Artykuł 30 – Artykuł 31 – Artykuł 32 – Skład Prezydium Przedstawiciele członków Prezydium Zasady wyborów Wybór przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego Wybory członków Prezydium

31.1.2007

PL

Artykuł 33 – Artykuł 34 – Artykuł 35 – Artykuł 36 – Artykuł 37 – Wybór przedstawicieli

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/3

Wybory cząstkowe w celu obsadzenia opróżnionego mandatu członka Prezydium Zadania Prezydium Zwołanie Prezydium, kworum i podejmowanie decyzji Przewodniczący

Opinie, sprawozdania i rezolucje – tryb postępowania Prezydium

Artykuł 38 – Artykuł 39 – Artykuł 40 – Artykuł 41 – Artykuł 42 – Artykuł 43 – Opinie – podstawy prawne Opinie i sprawozdania – wyznaczenie właściwej komisji Wyznaczenie sprawozdawcy generalnego Opinie i sprawozdania z inicjatywy własnej Przedstawianie rezolucji Rozpowszechnianie opinii, sprawozdań i rezolucji ROZDZIAŁ 4

KOMISJE

Artykuł 44 – Artykuł 45 – Artykuł 46 – Artykuł 47 – Artykuł 48 – Artykuł 49 – Artykuł 50 – Artykuł 51 – Artykuł 52 – Artykuł 53 – Artykuł 54 – Artykuł 55 – Artykuł 56 – Artykuł 57 – Artykuł 58 – Skład osobowy i zakres działania Przewodniczący i wiceprzewodniczący Zadania komisji Zwoływanie komisji i porządek obrad Udział publiczności Terminy opracowywania opinii i sprawozdań Treść opinii i sprawozdań Sprawozdawcy Grupy robocze Eksperci Kworum Głosowanie Poprawki Odstąpienie od opracowania opinii lub sprawozdania Procedura pisemna

L 23/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 5

31.1.2007

ADMINISTRACJA KOMITETU

Artykuł 59 – Artykuł 60 – Artykuł 61 – Artykuł 62 – Artykuł 63 – Artykuł 64 – Sekretariat Generalny Sekretarz generalny Zatrudnienie sekretarza generalnego Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych Budżet TYTUŁ III INNE PRZEPISY ROZDZIAŁ 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Artykuł 65 – Artykuł 66 – Porozumienia o współpracy Przekazywanie i publikacja opinii, sprawozdań i rezolucji ROZDZIAŁ 2

ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI I JAWNOŚĆ

Artykuł 67 – Dostęp opinii publicznej do dokumentów ROZDZIAŁ 3

PRZEPISY WYKONAWCZE DO REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO

Artykuł 68 – Artykuł 69 – Artykuł 70 – Zmiana regulaminu wewnętrznego Zarządzenia Prezydium Wejście w życie regulaminu wewnętrznego

31.1.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 23 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.