Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2160)

Data ogłoszenia:2007-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 3

prawa mechaniczne są niezbędne do nagrywania płyt CD, prawa do wykonań należy uzyskać w przypadku odtwarzania muzyki w radio lub w barach, prawa do synchronizacji potrzebne są przy wykorzystywaniu muzyki w filmach, prawa do druku pozwalają użytkownikowi na publikację partytur, a prawa internetowe są niezbędne w przypadku sprzedaży utworów muzycznych za pośrednictwem internetu i telefonii komórkowej. Te kategorie praw stanowią tym samym odrębne rynki. Jeśli chodzi o świadczenie usług w zakresie publikacji utworów muzycznych na rzecz autorów, badanie rynku potwierdziło, że nie jest konieczne wprowadzenie dalszego rozróżnienia, ponieważ autorzy zazwyczaj nie korzystają z usług różnych wydawców w przypadku różnych kategorii praw. 2. Właściwe rynki geograficzne


(12)

wykazało, że autorzy będą nadal mieli wystarczająco duży wybór usługodawców oprócz podmiotu powstałego w wyniku połączenia. Połączenie nie wzbudza więc wątpliwości dotyczących konkurencji na żadnym z rynków usług w zakresie publikacji utworów muzycznych na rzecz autorów, na który oddziaływuje.

(7)

(8)

Jeśli chodzi o wykonywanie praw do publikacji utworów muzycznych, badanie rynku wykazało, że połączenie raczej nie doprowadzi do pojawienia się wątpliwości dotyczących konkurencji na rynkach praw mechanicznych, praw do wykonań, synchronizacji i druku. Na tych rynkach, na których główną rolę odgrywają stowarzyszenia zbiorowego zarządzania (prawa mechaniczne i prawa do wykonań), połączenie nie wywoła daleko idących skutków, ponieważ decyzje cenowe podejmowane są przez stowarzyszenia zbiorowego zarządzania i one również przyznają licencje użytkownikom w sposób niedyskryminujący. Na rynkach, na których wydawcy zarządzają prawami bez angażowania stowarzyszeń zbiorowego zarządzania (prawa do synchronizacji i druku), badanie rynku potwierdziło, że klienci po połączeniu będą nadal mieli wystarczająco duży wybór usługodawców oprócz podmiotu powstałego w wyniku połączenia. Wydaje się więc nieprawdopodobne, aby przedsiębiorstwo Universal po połączeniu było w stanie podnieść ceny praw do wykonań, praw mechanicznych, praw do synchronizacji i druku.

(13)

(9)

Badanie rynku wykazało, że zakres geograficzny w odniesieniu do rynku świadczenia usług w zakresie publikacji utworów muzycznych na rzecz autorów i do rynków, na których wykonywane są prawa do wykonań, prawa mechaniczne, prawa do synchronizacji, druku i prawa internetowe, ma raczej zakres krajowy. W przypadku praw internetowych możliwy jest w przyszłości rozwój rynku obejmującego cały EOG. Kwestię dokładnego zakresu geograficznego wszystkich właściwych rynków produktowych można pozostawić otwartą, ponieważ wnioski płynące z oceny będą takie same w przypadku każdego z geograficznych wymiarów rynków. 3. Rynki oddziaływania i analiza konkurencji

Na rynku praw internetowych wydawcy zaczęli ostatnio wycofywać swoje prawa do repertuaru angloamerykańskiego z tradycyjnego systemu stowarzyszeń zbiorowego zarządzania. Zaczęli oni przekazywać swoje prawa wybranym stowarzyszeniom zbiorowego zarządzania działającym w charakterze agentów indywidualnych wydawców – możliwość taka znalazła potwierdzenie w zaleceniu Komisji wydanym w 2005 r.

(14)

(10)

Zgłoszona koncentracja oddziałuje na rynek świadczenia usług w zakresie publikacji utworów muzycznych na rzecz autorów oraz na rynki, na których wykonywane są prawa wykonań, prawa mechaniczne, prawa do synchronizacji, druku i prawa internetowe w kilku krajach EOG oraz w całym EOG. Badanie rynku wykazało, że koncentracja nie wzbudza wątpliwości dotyczących konkurencji na żadnym z rynków oddziaływania oprócz rynku praw internetowych. Na rynkach świadczenia usług w zakresie publikacji utworów muzycznych na rzecz autorów badanie rynku

Badanie rynku wykazało, że po wycofaniu praw możliwość podejmowania decyzji cenowych przechodzi ze stowarzyszeń zbiorowego zarządzania na stronę wydawców.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 20 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3987) (1)

 • Dz. U. L230 - 18 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3979) (1)

 • Dz. U. L230 - 15 z 20071.9.2007

  Decyzja nr 3/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 23 sierpnia 2007 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L230 - 6 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L230 - 3 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2007 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.