Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2160)

Data ogłoszenia:2007-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 3

W nowym środowisku przedsiębiorstwo Universal po połączeniu będzie w stanie sprawować kontrolę nad większością tytułów albo za sprawą (posiadanych w całości lub częściowo) praw autorskich do dzieł autorów, albo za sprawą praw do pojedynczych nagrań. W Austrii, Niemczech, Polsce, Republice Czeskiej i w Zjednoczonym Królestwie oraz w całym EOG przedsiębiorstwo Universal sprawowałoby kontrolę nawet nad 50 % lub więcej niż 50 % piosenek z listy przebojów i tym samym stałoby się obowiązkowym produktem dla wszystkich internetowych serwisów muzycznych i serwisów w sieci telefonii komórkowej, które po połączeniu będą miały dużo mniejsze możliwości pominięcia tego przedsiębiorstwa.


(15)

(11)

Dlatego też Komisja obawia się, że połączenie sprawi, iż przedsiębiorstwo Universal będzie miało możliwość i motywację do podniesienia cen praw internetowych do repertuaru angloamerykańskiego.

L 230/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2007

Podsumowanie

(16)

Podsumowując, można powiedzieć, że planowana koncentracja w zgłoszonej postaci mogłaby prowadzić do znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku praw internetowych w Austrii, Niemczech, Polsce, Republice Czeskiej i w Zjednoczonym Królestwie oraz w całym EOG. 4. Zobowiązania zaproponowane przez strony

całokształtu praw autorskich (tj. praw mechanicznych, praw do wykonań, synchronizacji i druku). 5. Ocena przedstawionych zobowiązań

(18)

(17)

W celu zlikwidowania wątpliwości Komisji przedsiębiorstwo Universal zobowiązało się do zbycia kilku ważnych katalogów obejmujących prawa autorskie do muzyki angloamerykańskiej i umowy z autorami. Katalogi te obejmują działalność w EOG spółek Zomba UK, 19 Music, 19 Songs, BBC music publishing, Rondor UK oraz licencję obejmującą EOG na katalog Zomba U.S. Te katalogi obejmują wiele najlepiej sprzedających się tytułów i wielu popularnych autorów, takich jak The Kaiser Chiefs, Justin Timberlake i R. Kelly. Pomimo że obawy dotyczą jedynie praw internetowych, ze względu na opłacalność zobowiązania muszą dotyczyć

Strony znacznie poprawiły pakiet środków zaradczych, dwukrotnie odpowiadając na wyniki dwóch testów rynkowych. Z uwagi na jakość ostatecznie zaproponowanych katalogów Komisja uważa, że zobowiązania likwidują wątpliwości dotyczące konkurencji. Wobec powyższego można uznać, że zważywszy na zobowiązania przedstawione przez strony, zgłoszona koncentracja nie spowoduje znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji na wspólnym rynku ani na znacznej jego części odnoszącej się do rynku praw internetowych. W związku z powyższym proponowaną koncentrację należało uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem na mocy art. 8 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i art. 57 Porozumienia EOG.

(19)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 20 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3987) (1)

 • Dz. U. L230 - 18 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3979) (1)

 • Dz. U. L230 - 15 z 20071.9.2007

  Decyzja nr 3/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 23 sierpnia 2007 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L230 - 6 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L230 - 3 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2007 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.