Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 234 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2007-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 234 POZ 3

Strona 1 z 4
6.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1028/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, i poddające ten przywóz rejestracji


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 i ex 6405 10 00 (2) („produkt objęty postępowaniem”). Powyższe kody CN podane są jedynie w celach informacyjnych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5,

Produktem, którego dotyczy dochodzenie, jest obuwie ze skórzanymi cholewkami lub ze sztucznej skóry, z wyjątkiem obuwia o zastosowaniu sportowym, obuwia specjalistycznego, pantofli i obuwia domowego innego rodzaju oraz obuwia z noskiem ochronnym, wysyłane ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau („produkt objęty dochodzeniem”), zgłaszane zwykle w ramach tych samych kodów, co produkt objęty postępowaniem.

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

B. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (3)

a także mając na uwadze, co następuje: na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Komisja z własnej inicjatywy zdecydowała o wszczęciu dochodzenia w sprawie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

(4)

Obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi środkami są środki antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 (3).

C. PODSTAWY

A. PRODUKT (1)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków antydumpingowych, jest obuwie ze skórzanymi cholewkami lub ze sztucznej skóry, z wyjątkiem obuwia o zastosowaniu sportowym, obuwia wymagającego zastosowania szczególnej technologii, pantofli i obuwia domowego innego rodzaju oraz obuwia z noskiem ochronnym („niektóre rodzaje obuwia ze skórzanymi cholewkami”), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zgłaszane zwykle w ramach kodów CN 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93,

Komisja posiada wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż środki antydumpingowe nałożone na przywóz produktu objętego postępowaniem są obchodzone w drodze przeładunku dokonywanego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau i/lub montażu w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau produktu objętego dochodzeniem.

(5)

Przedstawione dowody są następujące:

— Wniosek wskazuje, że nastąpiła znaczna zmiana struktury handlu w odniesieniu do wywozu z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau do Wspólnoty po nałożeniu środków na produkt objęty postępowaniem oraz że nie ma wystarczającego powodu lub uzasadnienia tej zmiany, innego niż nałożenie cła.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 234 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 13 z 20076.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca grupę zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów

 • Dz. U. L234 - 11 z 20076.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2007 z dnia 5 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w obszarach ICES V, VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L234 - 9 z 20076.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2007 z dnia 4 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w obszarach ICES VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L234 - 1 z 20076.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2007 z dnia 5 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.