Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Data ogłoszenia:2007-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 3

Strona 1 z 11
11.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1037/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2,


po konsultacji z Grupą ds. Przeglądu Naukowego,

Na podstawie uzyskanych ostatnio informacji Grupa ds. Przeglądu Naukowego doszła do wniosku, iż stan zachowania niektórych gatunków wymienionych w załączniku A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 będzie poważnie zagrożony, jeżeli ich wprowadzanie do Wspólnoty z niektórych krajów pochodzenia nie zostanie zawieszone. Należy zatem zawiesić wprowadzanie następujących gatunków: Capra falconeri z Uzbekistanu (trofea myśliwskie); Manis temminckii z Demokratycznej Republiki Konga, Hieraaetus ayresii, Polemaetus bellicosus, Sagittarius serpentarius, Poicephalus gulielmi, Glaucidium perlatum, Scotopelia bouvieri oraz Chamaeleo montium z Kamerunu; Torgos tracheliotus z Kamerunu i Sudanu; Coracopsis vasa z Madagaskaru; Otus leucotis z Gwinei; Geochelone sulcata z Togo (okazy z hodowli ranczerskich); Pelochelys cantorii, Hippocampus barbouri, H. comes, H. histrix oraz H. spinosissimus z Indonezji; Strombus gigas z Grenady; Agaricia agaricites z Haiti; Platygyra sinensis z Tonga; Dendrobium bellatulum, D. wardianum oraz Phalaenopsis parishii z Wietnamu.

a także mając na uwadze, co następuje: Na podstawie najnowszych dostępnych informacji Grupa ds. Przeglądu Naukowego doszła również do wniosku, że zawieszenie wprowadzania do Wspólnoty następujących gatunków nie powinno być już wymagane: Kinixys erosa z Togo; Phelsuma minuthi oraz Furcifer pardalis (okazy z hodowli ranczerskich) z Madagaskaru; Chamaeleo gracilis (okazy z hodowli ranczerskich o długości ciała od końca pyska do odbytu poniżej 8 cm), Chamaeleo senegalensis (okazy z hodowli ranczerskich o długości ciała od końca pyska do odbytu poniżej 6 cm) oraz Varanus exanthematicus (okazy z hodowli ranczerskich krótsze niż 35 cm) z Togo; Strombus gigas z Antigui i Barbudy, Barbados, Dominiki, Trynidadu i Tobago; Galanthus nivalis z Bułgarii; Pericopsis elata z Republiki Środkowoafrykańskiej i Republiki Kongo; Ophrys insectifera, O. sphegodes, Orchis papilionacea oraz O. simia z Rumunii.

(5) (1)

Artykuł 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 338/97 stanowi, że Komisja może wprowadzić ograniczenia odnoszące się do wprowadzania do Wspólnoty niektórych gatunków zgodnie z warunkami określonymi w lit. a)–d) rozporządzenia. Ponadto środki wykonawcze dotyczące takich ograniczeń ustanawia rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (2).

(2)

Wykaz gatunków, w odniesieniu do których zawieszono wprowadzanie do Wspólnoty, został ustalony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zawieszającym wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (3).

(6)

Przeprowadzono konsultacje z wszystkimi krajami pochodzenia gatunków, które podlegają nowym ograniczeniom dotyczącym wprowadzania do Wspólnoty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(3)

Rozszerzenie Unii Europejskiej do 27 państw członkowskich z dniem 1 stycznia 2007 r. wymaga, aby wszystkie uprzednio istniejące zawieszenia w odniesieniu do gatunków pochodzących z nowych państw członkowskich zostały wykreślone z tego wykazu.

(7)

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1332/2005 (Dz.U. L 215 z 19.8.2005, str. 1). 2) Dz.U. L 166 z 19.6.2006, str. 1. ( (3) Dz.U. L 51 z 26.2.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 34 z 200711.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre państwa członkowskie w 2007 r. na gromadzenie danych wymaganych dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybackiej i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3737)

 • Dz. U. L238 - 29 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2007 z dnia 10 września 2007 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melon du Quercy (ChOG))

 • Dz. U. L238 - 28 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2007 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zawieszenia procedury stałych przetargów przewidzianej w rozdziale II i III rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L238 - 23 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2007 z dnia 7 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L238 - 1 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2007 z dnia 10 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.