Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/30)

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 17

Strona 1 z 4
31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 30 grudnia 2006 r.

L 24/17

w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/30) (2007/48/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (3)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 3, art. 49 ust. 1 oraz art. 49 ust. 2,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 1 decyzji Rady 2006/495/WE z dnia 11 lipca 2006 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r. (1) wyłączenie na rzecz Słowenii wskazane w art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. (2) podlega zniesieniu z dniem 1 stycznia 2007 r.

(2)

Artykuł 49 ust. 1 Statutu stwierdza, iż każdy krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego, którego derogacja została uchylona, wpłaca swój subskrybowany udział w kapitale EBC w takim samym stopniu jak banki centralne innych uczestniczących państw członkowskich. KBC aktualnych uczestniczących państw członkowskich całkowicie opłaciły ich subskrybowany udział w kapitale EBC (3). Przysługująca Banka Slovenije waga w kapitale EBC wynosi 0,3194 %, zgodnie z art. 2 decyzji EBC/2006/21 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotyczącej procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (4). Banka Slovenije opłacił już swój subskrybowany udział w kapitale EBC, zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2004/10 z dnia 23 kwietnia 2004 r. określającej środki niezbędne do opłacenia kapitału EBC przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (5). Pozostająca do zapłacenia kwota wynosi zatem 17 096 556,47 EUR, co jest wynikiem pomnożenia kwoty subskrybowanego kapitału EBC (5 760 652 402,58 EUR) przez wagę w kluczu kapitałowym przysługującą Banka Slovenije (0,3194 %), oraz odjęcia już opłaconej części udziału Banka Slovenije w kapitale subskrybowanym; powyższe operacje pozwolą na wzięcie pod uwagę poszerzenia klucza kapitałowego EBC dokonanego na skutek przystąpienia Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României do ESBC.

Artykuł 49 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 Statutu stwierdza, że KBC państw członkowskich, których derogacja została uchylona, powinny także przekazać na rzecz EBC aktywa rezerwy walutowej. Zgodnie z art. 49 ust. 1 Statutu przekazywana kwota jest określana poprzez pomnożenie określonych w euro zgodnie z obowiązującymi kursami walut wartości rezerw walutowych, które zostały już przekazane do EBC zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu, przez stosunek pomiędzy liczbą udziałów subskrybowanych przez dany krajowy bank centralny a liczbą udziałów uprzednio wpłaconych przez KBC innych uczestniczących państw członkowskich. Przy ustalaniu „wartości rezerw walutowych, które zostały już przekazane do EBC zgodnie z art. 30 ust. 1”, należy wziąć pod uwagę dostosowanie kapitału EBC dokonane w dniu 1 stycznia 2004 r. (6) zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu, poszerzenie kapitału EBC dokonane w dniu 1 maja 2004 r. (7) zgodnie z art. 49 ust. 3 Statutu oraz poszerzenie kapitału EBC dokonane w dniu 1 stycznia 2007 r. zgodnie z art. 49 ust. 3 Statutu (8). W związku z powyższym, zgodnie z decyzją EBC/2006/24 z dnia 15 grudnia 2006 r. określającą środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (9), równowartość w euro aktywów rezerwy walutowej, które zostały przekazane na rzecz EBC na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu, wynosi 41 514 271 945,60 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 15 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26)

 • Dz. U. L24 - 13 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25)

 • Dz. U. L24 - 9 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24)

 • Dz. U. L24 - 5 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23)

 • Dz. U. L24 - 3 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/22)

 • Dz. U. L24 - 1 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.