Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23)

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 5

Strona 1 z 4
31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 grudnia 2006 r.

L 24/5

określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23) (2007/44/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 28 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

centralne państw członkowskich, które nie wprowadzą waluty euro do dnia 1 stycznia 2007 r. (poniżej określane jako „nieuczestniczące krajowe banki centralne”), powinny na dzień 1 stycznia 2007 r. dokonać wpłat na poczet kapitału Europejskiego Banku Centralnego w związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym.

W związku z dostosowaniem wag przypisanych krajowym bankom centralnym w rozszerzonym kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (poniżej określanych, odpowiednio, jako „wagi klucza kapitałowego” oraz „klucz kapitałowy”), zgodnie z decyzją EBC/2006/21 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotyczącą procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (1) niezbędne jest przyjęcie przez Radę Prezesów warunków przekazywania udziałów kapitałowych pomiędzy krajowymi bankami centralnymi będącymi członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) na dzień 31 grudnia 2006 r., w celu zapewnienia zgodności pomiędzy opłaconymi udziałami a dokonanymi dostosowaniami. Niezbędne jest tym samym przyjęcie nowej decyzji EBC uchylającej z dniem 1 stycznia 2007 r. decyzję EBC/2004/7 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określającą warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (2). Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României nie staną się częścią ESBC aż do dnia 1 stycznia 2007 r., co oznacza że przekazy udziałów kapitałowych zgodne z art. 28 ust. 5 Statutu nie mają obecnie zastosowania do tych krajowych banków centralnych. Decyzja EBC/2006/22 z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (3) określiła, w jaki sposób i do jakiego poziomu krajowe banki centralne państw członkowskich, które wprowadziły walutę euro (poniżej określane jako „uczestniczące krajowe banki centralne”) powinny dokonać wpłat na poczet kapitału Europejskiego Banku Centralnego w związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym. Decyzja EBC/2006/26 z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (4) określa, do jakiego poziomu krajowe banki

Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 9. Patrz: str. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego. Patrz: str. 15 niniejszego Dziennika Urzędowego.

Uczestniczące krajowe banki centralne z wyjątkiem Banka Slovenije opłaciły przypadające na nie udziały w subskrybowanym kapitale EBC zgodnie z decyzją EBC/2004/6 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określającą środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (5). Biorąc pod uwagę powyższe, art. 2 ust. 1 decyzji EBC/2006/22 nakazuje, aby dany uczestniczący krajowy bank centralny dokonał przekazania dodatkowych kwot na rzecz EBC albo też, odpowiednio, aby EBC dokonał zwrotnego przekazania odpowiednich kwot na rzecz danego uczestniczącego krajowego banku centralnego – w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1 decyzji EBC/2006/22.

(5)

(2)

Ponadto art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 17 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/30)

 • Dz. U. L24 - 15 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26)

 • Dz. U. L24 - 13 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25)

 • Dz. U. L24 - 9 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24)

 • Dz. U. L24 - 3 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/22)

 • Dz. U. L24 - 1 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.