Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24)

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 9

Strona 1 z 4
31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 grudnia 2006 r.

L 24/9

określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24) (2007/45/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 30, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

dostosowań, powinny również dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz takich uczestniczących krajowych banków centralnych, których stosunkowy udział ulega zmniejszeniu.

(5)

W związku z następującym w dniu 1 stycznia 2007 r. przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczestnictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) decyzja EBC/2006/21 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (1) ustanawia z dniem 1 stycznia 2007 r. nowe wagi w kluczu kapitałowym Europejskiego Banku Centralnego, przypisane każdemu krajowemu bankowi centralnemu, jaki będzie członkiem ESBC w dniu 1 stycznia 2007 r. (poniżej określane odpowiednio jako „wagi klucza kapitałowego” oraz „klucz kapitałowy”). Tym samym konieczne jest dostosowanie wierzytelności przyznanych przez EBC zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu na rzecz krajowych banków centralnych państw członkowskich, które przyjęły euro (zwanych dalej „uczestniczącymi krajowymi bankami centralnymi”) i równoważnych wkładom uczestniczących krajowych banków centralnych na rzecz EBC w zakresie rezerw walutowych (określanych poniżej jako „wierzytelności”). Te z uczestniczących krajowych banków centralnych, których wierzytelności zwiększają się w związku z rozszerzeniem klucza kapitałowego z dniem 1 stycznia 2007 r., powinny w związku z tym dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz EBC, podczas gdy EBC powinien dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz takich uczestniczących krajowych banków centralnych, których wierzytelności zmniejszają się w związku ze wskazanym rozszerzeniem. Maksymalna kwota rezerw walutowych, które mogą zostać przekazane na rzecz EBC, będzie od dnia 1 stycznia 2007 r. stanowić równowartość 57 606 524 025,77 EUR. Zgodnie z realizowanymi przez Statut ogólnymi zasadami słuszności, równego traktowania oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań te uczestniczące krajowe banki centralne, których stosunkowy udział w całkowitej wartości kapitałowej EBC wzrasta w wyniku wskazanych powyżej

W celu dostosowania wartości udziału każdego z uczestniczących krajowych banków centralnych w całkowitej wartości kapitałowej EBC odpowiednie wagi klucza kapitałowego przyporządkowane każdemu uczestniczącemu krajowemu bankowi centralnemu, do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz od dnia 1 stycznia 2007 r., powinny zostać wyrażone jako procentowy udział w całkowitej wartości kapitałowej EBC subskrybowanej przez wszystkie uczestniczące krajowe banki centralne. Niezbędne jest w związku z tym przyjęcie nowej decyzji EBC uchylającej decyzję EBC/2003/21 z dnia 18 grudnia 2003 r. określającą środki niezbędne dla uzupełnienia rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego oraz dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (2) oraz decyzję EBC/2004/8 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określającą środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego, dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (3). Na podstawie art. 1 decyzji Rady 2006/495/WE z dnia 11 lipca 2006 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r. (4) wyłączenie na rzecz Słowenii wskazane w art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. (5) podlega zniesieniu z dniem 1 stycznia 2007 r.,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 17 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/30)

 • Dz. U. L24 - 15 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26)

 • Dz. U. L24 - 13 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25)

 • Dz. U. L24 - 5 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23)

 • Dz. U. L24 - 3 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/22)

 • Dz. U. L24 - 1 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.