Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

Data ogłoszenia:2007-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 2

Strona 2 z 5

(10)

W celu uwzględnienia różnic w jakości cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego cena ta powinna odnosić się do cukru standardowej jakości oraz należy ustanowić przepis przewidujący dostosowanie tej ceny.

15.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/9

(11)

Zgodnie z art. 42 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 952/2006 należy określić okres ważności pozwoleń na wywóz.

Miejsca przeznaczenia, o których mowa w akapicie pierwszym, to: a) kraje trzecie: Andora, Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie), Liechtenstein, Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia (3) i Czarnogóra; b) terytoria państw członkowskich UE, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltar, Ceuta, Melilla, gminy Livigno i Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandia, Wyspy Owcze oraz obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli. Artykuł 2 1. Okres składania ofert w odpowiedzi na pierwszy przetarg częściowy rozpoczyna się dnia 1 października 2007 r. i upływa dnia 10 października 2007 r. o godzinie 15.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Okresy składania ofert w odpowiedzi na drugi przetarg częściowy i kolejne przetargi częściowe rozpoczynają się w pierwszym dniu roboczym po upływie poprzedzającego okresu. Okresy te upływają o godzinie 15.00 czasu obowiązującego w Brukseli: — dnia 24 października 2007 r., — dnia 7 i 21 listopada 2007 r., — dnia 5 i 19 grudnia 2007 r., — dnia 9 i 30 stycznia 2008 r., — dnia 13 i 27 lutego 2008 r., — dnia 12 i 26 marca 2008 r., — dnia 9 i 23 kwietnia 2008 r., — dnia 7 i 28 maja 2008 r., — dnia 11 i 25 czerwca 2008 r., — dnia 9 i 23 lipca 2008 r., — dnia 6 i 27 sierpnia 2008 r., — dnia 10 i 24 września 2008 r.


(3) W tym Kosowo, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

(12)

W celu zapewnienia właściwego zarządzania cukrem znajdującym się w zapasach interwencyjnych należy ustanowić przepis przewidujący zgłaszanie Komisji przez państwa członkowskie ilości rzeczywiście sprzedanych i wywiezionych.

(13)

Artykuł 59 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 952/2006 stanowi, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2001 (1) w dalszym ciągu stosuje się w odniesieniu do cukru przyjętego do skupu interwencyjnego przed dniem 10 lutego 2006 r. Jednakże w odniesieniu do odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego rozróżnienie to jest zbędne, a jego wprowadzenie mogłoby spowodować utrudnienia administracyjne w państwach członkowskich. Należy zatem wykluczyć stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1262/2001 w odniesieniu do odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(14)

Ilości dostępne dla państwa członkowskiego, które mogą zostać przydzielone w przypadku, gdy Komisja ustali maksymalną refundację wywozową, powinny uwzględniać ilości przydzielone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1059/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierającego przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji (2).

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji oferują na sprzedaż z przeznaczeniem na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyłączeniem miejsc wymienionych w akapicie trzecim, w drodze przetargu stałego, całkowitą ilość wynoszącą 601 981 ton cukru przyjętego do skupu interwencyjnego i przeznaczonego na wywóz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 24 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2007 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4147)

 • Dz. U. L242 - 20 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4140)

 • Dz. U. L242 - 19 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2007 z dnia 14 września 2007 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L242 - 16 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2007 r.

 • Dz. U. L242 - 3 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L242 - 1 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.