Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 61 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (1)

Data ogłoszenia:2007-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 61 - Strona 3

Strona 3 z 5

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

18.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/63

ZAŁĄCZNIK I W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wiersze odnoszące się do „manebu, mankozebu, metiramu, propinebu i zinebu (wyrażonych jako CS2)” otrzymują następujące brzmienie:

„Pozostałości pestycydów Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg

Ditiokarbaminiany, wyrażone jako CS2, obejmujące maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram i ziram (1), (2) Propineb (wyrażony jako propylenodiamina) (3) Tiuram (wyrażony jako Tiuram) (3) Ziram (wyrażony jako Ziram) (3)


1 Pszenica, żyto, pszenżyto, pszenica orkisz (ma, mz) 2 Jęczmień, owies (ma, mz) 0,05 (*) Pozostałe zboża 0,05 (*) ZBOŻA 0,1 (*) ZBOŻA 0,1 (*) ZBOŻA

(1) NDP wyrażone jako CS2 mogą powstawać z różnych ditiokarbaminianów i dlatego też nie odzwierciedlają jednej dobrej praktyki rolniczej (DPR). Z tego względu nie jest właściwe używanie tych NDP w celu sprawdzenia zgodności z DPR. (2) W nawiasie pochodzenie pozostałości (ma: maneb; mz: mankozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiuram; z: ziram). (3) Ponieważ wszystkie ditiokarbaminiany powodują ostateczną pozostałość CS2, rozróżnienie ich jest praktycznie niemożliwe. Jednakże w odniesieniu do propinebu, ziramu i tiuramu istnieją indywidualne metody określania pozostałości. Z metod tych należy korzystać w indywidualnych przypadkach, kiedy wymagane jest określenie konkretnej ilości propinebu, ziramu i/lub tiuramu. (*) Wskazuje dolną granicę oznaczalności.”

ZAŁĄCZNIK II W części B załącznika II do dyrektywy 86/363/EWG wiersze odnoszące się do „Manebu, mankozebu, metiramu, propinebu i zinebu (wyrażonych jako CS2)” otrzymują następujące brzmienie:

Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg mięsa, w tym tłuszczu, wyrobów mięsnych, odpadów poubojowych i tłuszczów zwierzęcych dla mleka i przetworów mlecz- świeżych jaj w skorupach, dla jaj ptasich i żółtek jaj wymienionych wymienionych wymienionych w załączniku I w w załączniku I w pozycjach nr nych w załączniku I w pozycjach pozycjach nr ex 0201, 0202, nr 0407 00 i 0408 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0401, 0402, 0405 00 i 0406 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 1602

Pozostałości pestycydów

„Ditiokarbaminiany, wyrażone jako CS2, obejmujące maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram i ziram

(*) Wskazuje granicę oznaczalności.”

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

L 243/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2007

ZAŁĄCZNIK III W części A załącznika II do dyrektywy 90/642/EWG wiersze odnoszące się do „Manebu, mankozebu, metiramu, propinebu i zinebu (wyrażonych jako CS2)” otrzymują następujące brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (w mg/kg) Ziram (wyrażony jako ziram) (3) Ditiokarbaminiany, wyrażone jako CS2, obejmujące maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram i ziram (1), (2) Propineb (wyrażony jako propilendiamina) (3) Tiuram (wyrażony jako tiuram) (3)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP

1. Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez zamrażanie, niezawierające dodatku cukru; orzechy i) OWOCE CYTRUSOWE Grejpfruty Cytryny Limonki Mandarynki (łącznie z klementynkami i innymi mieszańcami) Pomarańcze Pomelo Pozostałe ii) ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH (w łupinach lub bez) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie 0,1 (mz) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 5 (mz) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

18.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/65

Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (w mg/kg) Ziram (wyrażony jako ziram) (3) Ditiokarbaminiany, wyrażone jako CS2, obejmujące maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram i ziram (1), (2) Propineb (wyrażony jako propilendiamina) (3) Tiuram (wyrażony jako tiuram) (3)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP

Pozostałe iii) OWOCE ZIARNKOWE

0,05 (*) 5 (ma, mz, me, pr, t, z) 0,3

Jabłka Gruszki Pigwy Pozostałe iv) OWOCE PESTKOWE Morele Wiśnie i czereśnie 2 (mz, t) 2 (mz, me, pr, t, z) 2 (mz, t) 0,3

5 5

0,1 (*) 1

0,1 (*)

0,1 (*)

3 3 5

Brzoskwinie (łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami) Śliwki Pozostałe v) JAGODY I DROBNE OWOCE a) Winogrona stołowe i do produkcji wina

3

2 (mz, me, t, z) 0,05 (*) 0,05 (*)

2 0,1 (*)

2 0,1 (*) 0,1 (*)

5 (ma, mz, me, pr, t) 1 1 10 (t) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 3 10 0,1 (*)

Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina b) Truskawki (inne niż dzikie) c) Owoce leśne (inne niż dzikie) Jeżyny Jeżyna popielica Krzyżówka maliny z jeżyną Maliny Pozostałe

L 243/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 61 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 71 z 200718.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 14/06 przewidzianej przez Belgię na rzecz General Motors Belgium w Antwerpii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 435) (1)

 • Dz. U. L243 - 50 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksystrobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (1)

 • Dz. U. L243 - 41 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (1)

 • Dz. U. L243 - 23 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz polialkoholu winylowego (PVAL) z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L243 - 22 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2007 z dnia 17 września 2007 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queso Nata de Cantabria (CHNP)

 • Dz. U. L243 - 21 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2007 z dnia 17 września 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Staffordshire Cheese (ChNP))

 • Dz. U. L243 - 7 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L243 - 6 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L243 - 3 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do awilamycyny (1)

 • Dz. U. L243 - 1 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2007 z dnia 17 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.