Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 17

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 313 z 20.12.2006, str. 15. (3) Dz.U. L 141 z 15.6.2000, str. 9.

(4) Dz.U. L 316 z 15.12.2000, str. 30. Decyzja zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 497/2004 (Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 1). (5) Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 89. (6) Dz.U. L 367 z 14.12.2004, str. 3.

L 244/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2007


(8)

W celu umożliwienia jedynemu współpracującemu producentowi w ChRL złożenia wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego lub o indywidualne traktowanie („IT”) zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, gdyby wyraził on takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków MET/IT tylko jednemu współpracującemu przedsiębiorstwu z Chin. Wyżej wymieniony producent eksportujący nie złożył wniosku ani o MET, ani o IT.

(11)

— Rockwool International A/S i jego filia Rockwool A/S, Dania; oba przedsiębiorstwa z Hedehusene w Danii,

— Fritz Winter Eisengiesserei GmbH & Co, Stadttalendorf, Niemcy.

(9)

Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Komisja otrzymała odpowiedź tylko od jednego współpracującego producenta eksportującego z Chin, od pięciu producentów wspólnotowych, od jednego importera i od 36 użytkowników. Ponadto kilku użytkowników przesłało uwagi, nie odpowiedzieli oni jednak na kwestionariusz. Komisja otrzymała również uwagi od Europejskiego Stowarzyszenia Odlewniczego („CAEF”) działającego w imieniu swoich członków obejmujących krajowe stowarzyszenia odlewnicze z 17 państw członkowskich UE.

Wobec braku wniosków o przyznanie MET lub IP i biorąc pod uwagę fakt, że powinna zostać ustalona wartość normalna dla producentów eksportujących w ChRL na podstawie danych otrzymanych od wybranego analogicznego kraju, przeprowadzono wizytę weryfikacyjną na terenie następujących przedsiębiorstw:

Producenci w analogicznym kraju, USA

— Tonawanda Coke Co., Nowy Jork,

(10)

Komisja zwróciła się o wszystkie niezbędne informacje w celu wstępnego ustalenia istnienia dumpingu, powstałych szkód i interesu wspólnotowego. Informacje te zostały następnie zweryfikowane. Wizyty weryfikacyjne odbyły się w następujących przedsiębiorstwach:

(12)

— Erie Coke Co., Pensylwania.

3. Okres objęty dochodzeniem Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody objęło okres od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 września 2006 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do końca OD („okres badany”).

a) Producenci wspólnotowi — Industrial Química del Nalón, S.A., Oviedo, Asturias, Hiszpania, — Industrias Doy Manuel Mórate, S.L., Oviedo, Asturias, Hiszpania, — Italiana Coke SpA, Savona, Włochy, — OKD, OKK, a.s., Ostrava-Přívoz, Republika Czeska, — Productos de Fundición, S.A., Baracaldo, Vizcaya, Hiszpania;

(14)

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1. Produkt objęty postępowaniem

(13)

Produktem objętym postępowaniem jest koks z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+), pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”), zgłaszany zwykle w ramach kodu CN ex 2704 00 19.

b) Niepowiązani importerzy we Wspólnocie — ThyssenKrupp MinEnergy GmbH, Essen, Niemcy;

c) Użytkownicy we Wspólnocie

Koks z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) jest przygotowywany z węgla kamiennego, który jest organiczną skałą osadową wydobywaną z ziemi. Przemysł stalowy używa głównie koksu o małym i średnim rozmiarze (koks 80–; zwany również „koksem hutniczym”), podczas gdy przemysł odlewniczy i izolacyjny stosuje głównie w swoich żeliwiakach koks o dużych rozmiarach (koks 80+; zwany również „koksem odlewniczym”). Oba typy koksu mają taki sam kod CN.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.