Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Finlandii

Data ogłoszenia:2007-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 10

L 249/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2007

DECYZJA RADY z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Finlandii (2007/618/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowisko członka Komitetu Regionów: — pan Jyrki mandatu);

MYLLYVIRTA,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Finlandii,

burmistrz


Lahti

(zmiana

b) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów: a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1). W następstwie wygaśnięcia mandatu pana Jyrkiego MYLLYVIRTY zwolniło się stanowisko członka Komitetu Regionów. W następstwie wygaśnięcia mandatu pani Irmy PEIPONEN zwolniło się stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów,

— pani Irja SOKKA, członek Rady Miejskiej Kuopio. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2007 r. Artykuł 1

Niniejszym następujące osoby zostają mianowane na okres pozostający do końca kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2010 r.:

W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 11 z 200725.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4281) (1)

 • Dz. U. L249 - 8 z 200725.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania pięciu członków i pięciu zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier

 • Dz. U. L249 - 3 z 200725.9.2007

  Instrukcje dla sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 19 września 2007 r.

 • Dz. U. L249 - 1 z 200725.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.