Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania pięciu członków i pięciu zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier

Data ogłoszenia:2007-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 8

L 249/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania pięciu członków i pięciu zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier (2007/617/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,


Artykuł 1 Niniejszym następujące osoby są mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:

uwzględniając wniosek rządu Węgier, a) na stanowiska członków:

a także mając na uwadze, co następuje:

pan Sándor NAGY na miejsce pana Imre BORA,

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

pan Gábor BIHARY, Representative of the Settlement, 3rd District of Budapest (zmiana mandatu), na miejsce pana Gábora BIHARYEGO, member of Budapest General Assembly,

(2)

Cztery stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu panów BORA, DIÓSSYEGO, FÁBIÁNA i KÁLI. Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku ze zmianą mandatu pana BIHARYEGO. Trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów panów MÁTISA, NÉMETHA i LITTRA. Dwa stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z mianowaniem panów NAGYA i GÉMESIEGO, obecnie zastępców członków, na stanowiska członków,

pan András SZALAY, Representative of the Settlement Veszprém, na miejsce pana Zsolta FÁBIÁNA,

pan György GÉMESI na miejsce pana Sándora KÁLIEGO,

pani Erika SZŰCS, Deputy Mayor of Miskolc, na miejsce pana László DIÓSSYEGO;

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

oraz

25.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/9

b) na stanowiska zastępców członków: pan Levente MAGYAR, Member of the General Assembly of Jász-Nagykun-Szolnok, na miejsce pana Sándora NAGYA, pan Csaba MOLNÁR, Member of General Assembly of GyőrMoson-Sopron, na miejsce pana Andrása MÁTISA,

pani Helga MIHÁLYI, Member of General Assembly of Borsod-Abaúj-Zemplén, na miejsce pana Nándora LITTERA. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2007 r. pan László VÉCSEY, Mayor of Szada, na miejsce pana Györgya GÉMESIEGO, pani Kata TÜTTŐ, Member of General Assembly of Capital, na miejsce Balázsa NÉMETHA, W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 11 z 200725.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4281) (1)

 • Dz. U. L249 - 10 z 200725.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L249 - 3 z 200725.9.2007

  Instrukcje dla sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 19 września 2007 r.

 • Dz. U. L249 - 1 z 200725.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.