Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 25 POZ 12

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/90/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przepisów technicznych dotyczących wykonania art. 3 dyrektywy 2003/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (  Dz.U. L 31 z 4.2.2004) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 13, tom 33, str. 34)

Data ogłoszenia:2007-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 25 POZ 12

L 25/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/90/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przepisów technicznych dotyczących wykonania art. 3 dyrektywy 2003/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 z dnia 4 lutego 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 13, tom 33, str. 34) Strona 23, Załącznik, część I pkt 2.2 akapit drugi zdanie drugie: zamiast: „Jeśli warunek ten jest spełniony, należy ustawić pojazd w punkcie konstrukcyjnym lub poprawić wszystkie kolejne pomiary i wykonać testy, w celu przeprowadzenia symulacji ustawienia pojazdu w punkcie konstrukcyjnym.”, „Jeśli warunek ten nie jest spełniony, należy ustawić pojazd w punkcie konstrukcyjnym lub poprawić wszystkie kolejne pomiary i wykonać testy w celu przeprowadzenia symulacji ustawienia pojazdu w punkcie konstrukcyjnym.”.


powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 25 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 9 z 20071.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/1/WE z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika II do wspomnianej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L25 - 7 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w stycznia 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L25 - 6 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dz. U. L25 - 3 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L25 - 1 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.