Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 104

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 104

Strona 104 z 136

Usługi w zakresie ubezpieczeń i związane z ubezpieczeniami EE: Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego nie są objęte zobowiązaniami. LV: (i), (ii) 3): Zgodnie z zasadą ogólną oraz w sposób niedyskryminacyjny instytucje ubezpieczeniowe zarejestrowane na Łotwie muszą przyjąć konkretną formę prawną. LV: (iii) 3): Wyłącznie osoba fizyczna (nie obowiązuje wymóg narodowości) może być pośrednikiem i może świadczyć usługi w imieniu spółki ubezpieczeniowej posiadającej upoważnienie Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na Łotwie. LT: Wszystkie podsektory: Spółki ubezpieczeniowe nie mogą świadczyć zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Dla tych dwóch rodzajów działalności, a) oraz b), wymagane są oddzielne formy rejestracji.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/143

L 251/144

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

(i)

(ii)

(iv)

Ubezpieczenia bezpośrednie (włączając koasekurację): a) na życie; b) inne niż ubezpieczenie na życie Reasekuracja i retrocesja (iii) Pośrednictwo ubezpieczeniowe, takie jak usługi brokerskie i agencyjne RO: Brak zobowiązań Pomocnicze usługi ubezpieczeniowe, takie jak doradztwo, usługi aktuatrialne, oceny ryzyka oraz zaspokajania roszczeń

1)

CY: Ubezpieczenia na życie (włączając pośrednictwo): Żaden ubezpieczyciel nie może oferować usług w zakresie ubezpieczeń na życie w Republice Cypryjskiej, chyba że uzyska on licencję ubezpieczyciela wydaną przez Inspektora Nadzoru Ubezpieczeniowego, zgodnie z przepisami o spółkach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (włączając pośrednictwo): Żaden ubezpieczyciel nie może oferować ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyjątkiem ubezpieczeń morskich, lotniczych i tranzytowych) w Republice Cypryjskiej, o ile nie uzyska licencji ubezpieczyciela wydanej przez Inspektora Nadzoru Ubezpieczeniowego, zgodnie z przepisami o spółkach ubezpieczeniowych. Reasekuracja i retrocesja (włączając pośrednictwo): Wszyscy zagraniczni ubezpieczyciele zatwierdzeni przez Inspektora Nadzoru Ubezpieczeniowego (w oparciu o kryteria ostrożności) mogą oferować usługi w zakresie reasekuracji i retrocesji spółkom ubezpieczeniowym zarejestrowanym na Cyprze i posiadającym cypryjską licencję. Pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Brak. EE: Brak. LV: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie oraz pośrednictwo ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń. Reasekuracja i retrocesja oraz pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Brak. LT: Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenie na życie (z wyjątkiem ubezpieczeń morskich i lotniczych), a także pośrednictwo ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń. Ubezpieczenie morskie i lotnicze, reasekuracja i retrocesja oraz pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Brak. MT: Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe, reasekuracja i retrocesja oraz pośrednictwo ubezpieczeniowe: Brak. Ubezpieczenie na życie, inne ubezpieczenia niż ubezpieczenie na życie (z wyjątkiem ubezpieczenia morskiego, lotniczego i transportowego), reasekuracja i retrocesja (z wyjątkiem reasekuracji morskiej, lotniczej i transportowej), a także pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń.

1)

CY, EE, LV, LT: Brak. MT: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie oraz reasekuracja i retrocesja: Brak. Pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń. PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji, retrocesji oraz ubezpieczeń towarów w handlu międzynarodowym. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji i retrocesji. SI: Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Brak. Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyjątkiem ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych), a także reasekuracja i retrocesja: Bez ograniczeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 104 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.