Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 106

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 106

Strona 106 z 136

Zanim zagraniczny ubezpieczyciel uzyska zezwolenie na ustanowienie oddziałów lub agencji na Cyprze, musi on uprzednio uzyskać zezwolenie na prowadzenie odnośnej działalności w kraju pochodzenia. Udział nierezydentów w spółkach ubezpieczeniowych zarejestrowanych w Republice Cypryjskiej wymaga wcześniejszej zgody Banku Centralnego. Reasekuracja i retrocesja (włączając pośrednictwo): Żadna spółka nie może prowadzić działalności reasekuracyjnej w Republice Cypryjskiej, o ile nie zostanie do tego upoważniona przez Inspektora Nadzoru Ubezpieczeniowego. Inwestycje w spółki reasekuracyjne realizowane przez osoby niebędące rezydentami wymagają wcześniejszego zatwierdzenia Banku Centralnego. Poziom udziału kapitału zagranicznego w kapitale miejscowych spółek reasekuracyjnych jest ustalany indywidualnie dla każdego przypadku. Obecnie nie istnieją miejscowe spółki reasekuracyjne. Pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Brak. EE, LV, LT: Brak. PL: Rejestracja działalności w formie spółki akcyjnej lub oddziału po uzyskaniu licencji. Nie więcej niż 5 % funduszy ubezpieczeniowych może być inwestowanych za granicą. Osoba prowadząca działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego musi posiadać licencję. Pośrednicy ubezpieczeniowi podlegają miejscowej rejestracji. RO: Ubezpieczenia na życie: Ustanowienie spółek z udziałem zagranicznym jest dopuszczalne wyłącznie przy uczestnictwie rumuńskich osób prawnych lub fizycznych. Przedstawiciele przedsiębiorstw zagranicznych i stowarzyszeń ubezpieczycieli zagranicznych mają prawo zawierać umowy ubezpieczeniowe wyłącznie z zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi.


3)

CY, LV, LT, MT, PL, RO: Brak. EE: Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie: Brak, z tym wyjątkiem, że organ zarządzający ubezpieczeniowej spółki akcyjnej z udziałem kapitału zagranicznego może mieć w swoim składzie obywateli obcych państw proporcjonalnie do udziału zagranicznego, przy czym liczba ta nie może przekraczać połowy członków grupy zarządzającej; szef kierownictwa przedsiębiorstwa zależnego lub spółki niezależnej musi posiadać pobyt stały w Estonii. Reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Brak. SI: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie oraz reasekuracja i retrocesja: Brak. Pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: W przypadku wyłącznych właścicieli wymagany jest pobyt stały w Republice Słowenii.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie: Ustanowienie spółek i agencji pośrednictwa z udziałem zagranicznym jest dopuszczalne wyłącznie przy uczestnictwie rumuńskich osób prawnych lub fizycznych. Przedstawiciele przedsiębiorstw zagranicznych i stowarzyszeń ubezpieczycieli zagranicznych mają prawo zawierać umowy ubezpieczeniowe wyłącznie z zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi i w odniesieniu do ich towarów. Reasekuracja i retrocesja: Ustanowienie spółek z udziałem zagranicznym jest dopuszczalne wyłącznie przy uczestnictwie rumuńskich osób prawnych lub fizycznych. Pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Ustanowienie spółek i agencji pośrednictwa z udziałem zagranicznym jest dopuszczalne wyłącznie przy uczestnictwie rumuńskich osób prawnych lub fizycznych. Agencje pośrednictwa nie mogą zawierać umów ubezpieczeniowych dla zagranicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych z rumuńskimi osobami prawnymi i fizycznymi lub w odniesieniu do ich towarów. Przedstawiciele zagranicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych oraz stowarzyszeń zagranicznych ubezpieczycieli mają prawo zawierać wyłącznie następujące rodzaje umów ubezpieczeniowych: a) umowy ubezpieczenia i reasekuracji z zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi lub umowy obejmujące ich towary; b) umowy reasekuracji z rumuńskimi przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi, przedsiębiorstwami ubezpieczenioworeasekuracyjnymi i przedsiębiorstwami reasekuracyjnymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 106 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.