Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 107

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 107

Strona 107 z 136

SI: Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie: Ustanowienie działalności wymaga licencji wydanej przez Ministerstwo Finansów. Osoby zagraniczne mogą ustanowić spółkę ubezpieczeniową wyłącznie w formie wspólnego przedsiębiorstwa z osobą krajową, w którym udział osób zagranicznych jest ograniczony pułapem 99 %. Ograniczenie maksymalnego udziału zagranicznego w strukturze własności zostanie zniesione wraz z przyjęciem nowej ustawy o spółkach ubezpieczeniowych. Osoba zagraniczna może nabyć lub zwiększyć pakiet udziałów w krajowej spółce ubezpieczeniowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Ministerstwa Finansów. Wydając licencję lub pozwolenie na nabycie udziałów w krajowej spółce ubezpieczeniowej, Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę następujące kryteria: — rozproszenie akcji oraz istnienie udziałowców z różnych państw, — zapewnienie nowych produktów ubezpieczeniowych oraz transfer związanego z nimi know-how, jeżeli inwestor zagraniczny jest spółką ubezpieczeniową. Bez ograniczeń dla udziału zagranicznego w spółce ubezpieczeniowej będącej przedmiotem prywatyzacji. Wyłącznie spółki ustanowione w Republice Słowenii i krajowe osoby fizyczne mogą uczestniczyć w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/147

L 251/148

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

4)

Reasekuracja i retrocesja: Udział zagraniczny w spółce reasekuracyjnej nie może dawać pakietu kontrolnego. (Brak, z wyjątkiem oddziału, w momencie przyjęcia nowej ustawy o spółkach ubezpieczeniowych). Pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Świadczenie usług w zakresie doradztwa i zaspokajania roszczeń wymaga rejestracji osoby prawnej za zgodą Urzędu ds. Ubezpieczeń. Świadczenie usług aktuarialnych, doradczych i oceny ryzyka jest możliwe wyłącznie poprzez członkowstwo w stowarzyszeniach zawodowych. Działalność ogranicza się do czynności określonych w pkt A ppkt (i) i (ii) niniejszego harmonogramu. CY: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń. Reasekuracja i retrocesja: Bez ograniczeń. Osoby fizyczne nie są uprawnione do świadczenia usług reasekuracyjnych. EE, LV, LT, MT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii) i z zastrzeżeniem następującego szczególnego ograniczenia: Wymóg stałego pobytu dla pośredników ubezpieczeniowych. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej w ppkt (i). Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). SI: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i reasekuracja oraz retrocesja Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). Pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz pomocnicze usługi ubezpieczeniowe Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), ponadto w odniesieniu do usług aktuarialnych i oceny ryzyka wymagany jest pobyt stały, oprócz egzaminu kwalifikacyjnego, członkostwa w Stowarzyszeniu Aktuariuszy Republiki Słowenii oraz biegłości w posługiwaniu się językiem słoweńskim.

PL

4)

CY: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Brak. Reasekuracja i retrocesja: Bez ograniczeń. Osoby fizyczne nie są uprawnione do świadczenia usług reasekuracyjnych. EE, LT, MT, SI: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). LV, PL: Brak. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej w ppkt (i). Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 107 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.