Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 114

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 114

Strona 114 z 136

Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) bierze pod uwagę, że w kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych, na podstawie prawa wspólnotowego obowiązującego, począwszy od dnia 1 września 2001 roku, oraz bez uszczerbku dla przyszłego ustawodawstwa, składki ubezpieczeniowe mogą być naliczane, przy rozważeniu wielu czynników ryzyka. Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) bierze pod uwagę, że na podstawie prawa wspólnotowego, obowiązującego, począwszy od dnia 1 września 2001 roku, oraz bez uszczerbku dla przyszłego ustawodawstwa, uprzednia zgoda krajowych organów nadzorujących w sprawie warunków polis i skali składek ubezpieczeniowych, jakie zakład ubezpieczeń zamierza stosować, nie jest generalnie wymagana. Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) bierze pod uwagę, że na podstawie prawa wspólnotowego, obowiązującego od dnia 1 września 2001 roku, oraz bez uszczerbku dla przyszłego ustawodawstwa, uprzednia zgoda krajowych organów nadzorujących w sprawie zwiększenia poziomu składek ogólnie nie jest wymagana.


b)

c)

d)

e)

f)

g)

Inne usługi finansowe a) W zastosowaniu odpowiednich dyrektyw WE państwa członkowskie dołożą wszelkich starań w celu rozważenia w ciągu 12 miesięcy wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie działalności bankowej, poprzez ustanowienie w państwie członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego, przez przedsiębiorstwo podlegające prawom Chile. W przypadkach gdy wnioski takie zostają odrzucone, państwo członkowskie dołoży wszelkich starań w celu powiadomienia danego przedsiębiorstwa i podania przyczyn odrzucenia wniosku. Państwa członkowskie dołożą wszelkich starań w celu udzielenia odpowiedzi bez zbędnych opóźnień na wnioski o udzielenie informacji przez podmioty składające wnioski w sprawie statusu wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie działalności bankowej, poprzez ustanowienie w państwie członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z prawodawstwem tego państwa członkowskiego, przez spółkę podlegającą prawom Chile. W zastosowaniu odpowiednich dyrektyw WE państwa członkowskie dołożą wszelkich starań w celu rozważenia w ciągu 6 miesięcy wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, określonych w dyrektywie w sprawie usług inwestycyjnych, poprzez ustanowienie w państwie członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z prawodawstwem tego państwa członkowskiego, przez spółkę podlegającą prawom Chile. W przypadkach gdy wnioski te zostają odrzucone, państwo członkowskie dołoży wszelkich starań w celu notyfikacji danej spółki oraz poda przyczyny odrzucenia wniosku. Państwa członkowskie dołożą wszelkich starań w celu udzielenia odpowiedzi bez zbędnych opóźnień na wnioski o udzielenie informacji w sprawie statusu wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie usług inwestycyjnych w dziedzinie papierów wartościowych, poprzez ustanowienie w państwie członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z prawodawstwem tego państwa członkowskiego, przez spółkę podlegającą prawom Chile.

b)

c)

d)

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

USTALENIA W SPRAWIE ZOBOWIĄZAŃ W DZIEDZINIE USŁUG FINANSOWYCH

L 251/157

Wspólnota otrzymała możliwość podjęcia szczególnych zobowiązań, odnoszących się do usług finansowych na podstawie niniejszej Umowy zgodnie z alternatywnym podejściem do tej objętej postanowieniami ogólnymi części IV, rozdział II (Usługi finansowe). Uzgodniono, że podejście to nie mogło być stosowane z zastrzeżeniem następujących ustaleń: (i) (ii) nie narusza ono postanowień niniejszej Umowy; nie powstały żadne domniemania dotyczące stopnia liberalizacji, do jakiego Strona zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 114 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.