Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 116

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 116

Strona 116 z 136

7. W odniesieniu do niedyskryminujących środków określonych w ustępie 6 lit. a) i b) Wspólnota dokłada wszelkich starań w celu nieograniczania lub niezmniejszania obecnego stopnia możliwości działania na rynku ani korzyści już odniesionych przez usługodawcę świadczącego usługi finansowe Chile jako klasa na terytorium Wspólnoty, pod warunkiem że zobowiązanie to nie powoduje nieuczciwej dyskryminacji przeciwko usługodawcom świadczącym usługi finansowe Wspólnoty. Traktowanie narodowe Na podstawie warunków, które przyznają traktowanie narodowe, Wspólnota przyznaje usługodawcom świadczącym usługi finansowe Chile zarejestrowanym na jej terytorium dostęp do systemów płatności i rozliczeń obsługiwanych przez podmioty publiczne oraz do możliwości związanych z urzędową konsolidacją długu i refinansowaniem, dostępnych w trakcie zwykłego prowadzenia działalności. Niniejszy ustęp nie ma na celu przyznania dostępu do linii kredytowych kredytodawcy ostatniego stopnia we Wspólnocie. Jeżeli Wspólnota wymaga członkostwa, uczestnictwa lub dostępu do jakichkolwiek organów niezależnych, giełd lub rynków papierów wartościowych lub transakcji typu futures, instytucji dokonującej rozliczeń lub jakiejkolwiek innej organizacji lub stowarzyszenia, w celu umożliwienia usługodawcom świadczącym usługi finansowe w Chile świadczenie usług finansowych na równoważnych zasadach, jak te, dotyczące usługodawców ze Wspólnoty świadczących usługi finansowe lub jeżeli Wspólnota zapewnia bezpośrednio lub pośrednio takie podmioty, przywileje lub korzyści związane ze świadczeniem usług finansowych, Wspólnota zapewnia, że podmioty te przyznają traktowanie narodowe chilijskim dostawcom usług finansowych, posiadającym stałe miejsce pobytu na jej terytorium. Definicje


B. 1.

2.

C.

Do celów niniejszego podejścia: 1. Usługodawca świadczący usługi finansowe niebędący rezydentem to usługodawca z Chile świadczący usługi finansowe, który świadczy usługi finansowe na terytorium Wspólnoty ze spółki zarejestrowanej na terytorium Chile, bez względu na to, czy taki usługodawca posiada obecność handlową na terytorium Wspólnoty. Określenie „obecność handlowa” oznacza przedsiębiorstwo na terytorium Wspólnoty świadczące usługi finansowe oraz obejmuje przedsiębiorstwa zależne będące przedmiotem całościowej lub częściowej własności, wspólnych przedsiębiorstw, spółek osobowych, spółek jednoosobowych, operacji franchisingowych, oddziałów, agencji, przedstawicielstw lub innych organizacji.

2.

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK V ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA USŁUGI FINANSOWE

L 251/159

CZĘŚĆ A ZE STRONY WSPÓLNOTY I JEJ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DG ds. Handlu DG ds. Rynku Wewnętrznego Ministerstwo Finansów

Komisja Europejska Austria

B-1049 Bruxelles Directorate Economic Policy and Financial Markets Himmelpfortgasse 4-8 Postfach 2 A-1015 Wien Rue de Bréderode 7 B-1000 Bruxelles Rue de la Loi 12 B-1000 Bruxelles Slavyanska str. 8 Sofia 1052 G.S. Rakovski str. 102 Sofia 1000 Al. Batenberg sq. 1 Sofia 1000 33, Shar Planina Street Sofia 1303 CY-1439 Nicosia Letenská 15 CZ-118 10 Prague Ved Stranden 8 DK-1061 Copenhagen K Suur-Ameerika 1 EE-15006 Tallinn PO Box 28 FI-00023 Helsinki Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 139, rue de Bercy F-75572 Paris Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108 D-53117 Bonn Panepistimiou Street, 21 GR-10563 Athens Pénzügyminisztérium Postafiók 481 H-1369 Budapest PO Box 9138 College Green IRL-Dublin 2 Ministero del Tesoro Via XX Settembre 97 I-00187 Roma Kungu Street 1 LV-1050 Riga

Belgia

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Finansów

Bułgaria

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki Ministerstwo Finansów Narodowy Bank Bułgarii Komisja Nadzoru Finansowego

Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Spraw Gospodarczych Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu

Niemcy

Ministerstwo Finansów

Grecja Węgry

Bank Grecji Ministerstwo Finansów

Irlandia

Irlandzki Urząd Regulacji Usług Finansowych (Irish Financial Services Regulatory Authority) Ministerstwo Skarbu

Włoch

Łotwa

Komisja ds. Rynków Finansowych i Kapitałowych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 116 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.