Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 122

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 122

Strona 122 z 136

Zagraniczne podmioty mogą nabywać nieruchomości poprzez założenie słowackich podmiotów prawnych lub udział we wspólnych przedsiębiorstwach. Nabywanie gruntów przez podmioty zagraniczne podlega zezwoleniu. Bez ograniczeń. na nabywanie nieruchomości. (Wyspy Alandzkie) Ograniczenia praw osób fizycznych, które nie mają regionalnego obywatelstwa Wysp Alandzkich oraz osób prawnych do nabywania i posiadania nieruchomości na Wyspach Alandzkich bez zgody właściwych władz wysp. (Wyspy Alandzkie) Ograniczenia prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług przez osoby fizyczne, które nie mają regionalnego obywatelstwa Wysp Alandzkich lub przez osoby prawne bez zgody właściwych władz Wysp Alandzkich. Nabywanie nieruchomości, bezpośrednio lub pośrednio, przez obcokrajowców i zagraniczne osoby prawne wymaga zezwolenia. Bez ograniczeń, z wyłączeniem: zakupu niezależnych apartamentów lub zakupu nieruchomości przez obywateli zagranicznych mieszkających w Polsce przez co najmniej 5 lat po otrzymaniu karty stałego pobytu; dla celów statutowych zakup nieruchomości bez budynków, których ogólna powierzchnia w Polsce nie przekracza 0,4 ha na obszarze miejskim, przez osobę prawną z siedzibą przedsiębiorstwa w Polsce i kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez zagraniczną osobę fizyczną lub zagraniczną osobę prawną z siedzibą przedsiębiorstwa za granicą.


IT: FI:

FI:

PL: PL:

Inwestycje: BG: CY: Niektóre rodzaje działalności gospodarczej związane z eksploatacją lub użytkowaniem własności państwowej podlegają koncesji przyznawanej na mocy przepisów ustawy o koncesjach. Inwestycja portfelowa: inwestor z kraju niebędącego członkiem UE może zainwestować tylko do 49 % kapitału akcyjnego spółek cypryjskich notowanych na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Transakcje obejmujące takie inwestycje mogą być przeprowadzane przez cypryjskich maklerów giełdowych i spółki publiczne bez informowania Banku Centralnego Cypru. Podmioty z udziałem zagranicznym muszą wpłacić kapitał proporcjonalnie do ich potrzeb finansowych, a nierezydenci muszą finansować swój wkład poprzez przywóz walut obcych. W wypadku gdy udział nierezydentów przekracza 24 procent, każde dodatkowe środki na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy lub inne potrzeby powinny być pozyskiwane ze źródeł lokalnych i zagranicznych, proporcjonalnie do udziału rezydentów i nierezydentów w kapitale danego podmiotu. W wypadku oddziałów spółek zagranicznych cały kapitał na inwestycję początkową musi pochodzić ze źródeł zagranicznych. Pożyczki ze źródeł lokalnych są dozwolone jedynie po wstępnym wdrożeniu projektu, z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Inwestycje w Hiszpanii prowadzone przez rządy innych państw i podmioty publiczne innych państw (które zwykle wiążą się, oprócz ekonomicznych, również z nieekonomicznymi interesami ze strony podmiotu), bezpośrednio lub przez przedsiębiorstwa lub inne podmioty kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez rządy innych państw, wymagają wcześniejszego zezwolenia rządu.

CY:

ES:

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/167

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej

1.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME FR: Zagraniczne transakcje kupna, przekraczające 33,33 % udziału w kapitale lub praw do głosowania w istniejących francuskich przedsiębiorstwach lub 20 % we francuskich przedsiębiorstwach notowanych publicznie, podlegają następującym regulacjom: po okresie jednego miesiąca następującego po wcześniejszej notyfikacji zezwolenie jest automatycznie przyznane dla innych inwestycji, jeżeli Minister Gospodarki, w wyjątkowych okolicznościach, wykonał swoje uprawnienia do przesunięcia terminu inwestycji. Udział zagraniczny w nowo sprywatyzowanych przedsiębiorstwach może być ograniczony do zmiennej kwoty, ustalonej przez rząd Francji na podstawie analizy każdego przypadku, kapitału w ofercie publicznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 122 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.