Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 132

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 132

Strona 132 z 136

, ДВ, бр. 81/6.10.2000 г.), които отговарят на условията по § 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004 г.) (Legal persons of a non-commercial character established for the purpose of meeting needs of general interest pursuant to the Law on Legal Persons of a Noncommercial Character (published in State Gazette No 81/6.10.2000), and satisfying the conditions of § 1, item 1 of the Public Procurement Law (published in State Gazette No 28/6.4.2004)).


XXVII. Organy: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Academia Română (Romanian Academy) Biblioteca Naţională (National Library)

Rumunia:

Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute) Institutul European din România (European Institute from Romania) Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory) Agenţia Naţională „Socrates” (National Agency ‘Socrates’) Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) (UNESCO European Center for Higher Education) Comisia Naţională a României pentru UNESCO (National Romanian Commission for UNESCO) Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Broadcasting Company) Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company) Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (National Radiocommunication Company) Oficiul Naţional al Cinematografiei (National Cinematography Office) Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio of Cinematographic Creation) Arhiva Naţională de Filme (National Film Archive) Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă (National Office for Documentation and Art Exhibition) Corul Naţional de Cameră „Madrigal” (National Chamber Choir Madrigal) Inspectoratul muzicilor militare (Institute of Military Music) Palatul Naţional al Copiilor (National Children Palace) Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate (National Office for Scolarships Abroad) Agenţia Socială a Studenţilor (Social Agency of Students) Comitetul Olimpic Român (Romanian Olympic Committee)

L 251/182

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) (Romanian Agency for European Youth Cooperation) Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Tineret (INFOTIN) (Youth Information and Counselling Center) Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (Youth Studies and Research Center) Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) (Center for Sport Research) Societatea Naţională de Cruce Roşie (Romanian National Red Cross Society) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combatting Discrimination) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (State Secretariat for December 1989 Revolutionaries' Problems) Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults) Agenţia Naţională pentru Locuinţe (National Agency for Housing) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension and Other Social Insurance Rights) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance) Inspecţia Muncii (Labour Inspection) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (General Inspectorate for Emergency Situations) Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (National Agency for Agricultural Counselling) Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zootechnic Reproduction) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor (Central Laboratory for Seeds Quality Control) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biologicals and Medicines) Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health) Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration) Banca de Resurse Genetice Vegetale (Genetical Vegetal Resources Bank) Institutul Diplomatic Roman (Romanian Diplomatic Institute) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves) Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programs) Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons)

— — — — — —

— — —

— — — — — —

— — —

— — — — — — —

26.9.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 132 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.