Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 18

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 18

Strona 18 z 136

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ EE: Nie dotyczy w przypadku CPC 86190. W odniesieniu do CPC 861, innych niż CPC 86190, występowanie w sprawach handlowych ograniczone jest do spółek jednoosobowych lub spółek prawniczych z ograniczoną odpowiedzialnością, w których to przypadkach konieczne jest zezwolenie stowarzyszenia prawników (Advokatuur). Zgodnie ze Statutem Izby Adwokackiej (Advokatuuri pohimäärus) kancelarie adwokackie mogą otwierać wyłącznie obywatele Estonii. Przyjęcie do Izby Adwokackiej uwarunkowane jest spełnieniem następujących wymogów: a) dwa lata doświadczenia jako asystent adwokata uprawnionego do występowania przed sądem; b) zdanie odpowiedniego egzaminu; c) praca na stanowisku starszego asystenta przez okres trzech lat. Po spełnieniu przedmiotowych wymogów można przystąpić do egzaminu na radcę prawnego (wymaga się doskonałej znajomości prawa estońskiego i biegłej znajomości języka estońskiego). Notariusze to osoby świadczące usługi publiczne; mianowani są przez Ministerstwo Sprawiedliwości HU: Występowanie w sprawach handlowych dozwolone jest w formie spółki z węgierskim adwokatem uprawnionym do występowania przed sądem (ügyvéd) lub spółki z kancelarią adwokacką uprawnioną do występowania przed sądem (ügyvédi iroda) albo z biurem przedstawicielskim. LV: Nie dotyczy w przypadku doradztwa w zakresie prawa kraju rodzimego i publicznego prawa międzynarodowego. W odniesieniu do CPC 861, innych niż doradztwo w zakresie prawa kraju rodzimego i publicznego prawa międzynarodowego, wymaga się posiadania licencji wystawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i znajomości języka łotewskiego. Prawnik posiadający licencję może świadczyć wszystkie usługi prawne, z wyjątkiem występowania w sprawach karnych. Do występowania w sprawach karnych uprawnieni są wyłącznie zaprzysiężeni adwokaci. W przypadku zaprzysiężonych adwokatów i zaprzysiężonych notariuszy obowiązuje wymóg obywatelstwa. Zaprzysiężeni adwokaci i zaprzysiężeni notariusze muszą być w wieku co najmniej 25 lat, muszą posiadać znajomość języka łotewskiego, muszą być absolwentami Uniwersytetu Łotewskiego lub innej uczelni wyższej, uznawanej za równorzędną przez Wydział Prawa Uniwersytetu Łotewskiego, oraz muszą posiadać doświadczenie zawodowe. Zaprzysiężeni adwokaci muszą zdać egzamin zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Radę Zaprzysiężonych Adwokatów. Zaprzysiężeni notariusze muszą zdać egzamin zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Sprawiedliwości, we współpracy z Radą Zaprzysiężonych Notariuszy. PL: Prowadzenie działalności wymaga zezwolenia. Wymóg obywatelstwa. SI: Obecność handlowa ogranicza się wyłącznie do spółek jednoosobowych lub spółek prawnych z nieograniczoną odpowiedzialnością (spółek osobowych). Wspólnikami mogą być wyłącznie prawnicy z licencją na wykonywanie zawodu. W przypadku działalności związanej z prawem krajowym, wymagane jest przyjęcie do Stowarzyszenia Prawników („Odvetniška zbornica Slovenije”). Na założenie spółki prawnej wymagana jest zgoda Stowarzyszenia Prawników. Przyjęcie do Stowarzyszenia Prawników prawników, którzy nie są obywatelami Słowenii ani nie posiadają licencji na wykonywanie zawodu w innym państwie członkowskim, uwarunkowane jest posiadaniem świadectwa potwierdzającego znajomość prawa słoweńskiego oraz biegłą znajomością języka słoweńskiego. Notariusze są osobami świadczącymi usługi publiczne. Prawa wykonywania zawodu są przyznawane na podstawie licencji. SK: Brak ograniczeń w zakresie prawa zagranicznego. W przypadku działalności związanej z prawem krajowym wymagane jest przyjęcie do Słowackiego Stowarzyszenia Prawników lub Słowackiej Izby Handlowych Radców Prawnych. SI: Przyjęcie do stowarzyszenia prawników dla radców prawnych, którzy nie są obywatelami Słowenii ani nie posiadają licencji na wykonywanie zawodu w innym państwie członkowskim uwarunkowane jest posiadaniem świadectwa potwierdzającego znajomość prawa słoweńskiego oraz biegłą znajomością języka słoweńskiego. SK: Adwokaci uprawnieni do występowania przed sądem oraz handlowi radcy prawni w Republice Słowackiej muszą być absolwentami słowackich wyższych uczelni.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.