Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 21

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 21

Strona 21 z 136

SI: Obecność handlowa powinna przyjąć formę osoby prawnej. RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: FR: Pracownicy spoza WE mogą otrzymać zezwolenie na świadczenie usług na podstawie decyzji Ministra Ekonomii, Finansów i Budżetu, wydanej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Wymóg stałego pobytu nie może przekraczać 5 lat. IT: Warunek stałego pobytu dla „Ragionieri-Periti commerciali”. DK: Wymóg stałego pobytu, jeżeli Duńska Agencja Handlu i Spółek nie przewiduje inaczej. AT: Na wniosek klienta księgowi mogą tymczasowo przenieść się na terytorium Austrii w celu świadczenia konkretnych usług. Niemniej jednak osoby fizyczne świadczące usługi rachunkowe są z zasady zobowiązane do posiadania swojego ośrodka zawodowego (obecność handlowa) w Austrii. Brak reprezentacji przed właściwymi organami. LV: Właściciel udziałów lub szef spółki powinien posiadać uprawnienia zaprzysiężonego biegłego rewidenta na Łotwie. Zaprzysiężonymi biegłymi rewidentami mogą być osoby powyżej 25. roku życia, które: a) posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej z dziedziny ekonomii lub innych specjalności, w przypadku zdania egzaminu z podstaw ekonomii; b) posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych, uznane przez Łotewskie Stowarzyszenie Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; c) zdały egzamin kwalifikacyjny oraz uzyskały licencję zaprzysiężonego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami Łotewskiego Stowarzyszenia Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; d) cieszą się nieskazitelną opinią. RO: Bez ograniczeń. SI: Ograniczenia wyłącznie w stosunku do osób fizycznych zatrudnionych przez osoby prawne.


PL

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DK, IT: Wymóg stałego pobytu. RO: Bez ograniczeń. SI: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w kolumnie „Dostęp do rynku”.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii), oraz z zastrzeżeniem powyższych warunków i następujących szczególnych ograniczeń: AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie w danym sektorze. AT: Egzamin przed austriackim organem zawodowym. Pracodawca musi być członkiem odpowiedniego organu zawodowego w kraju rodzimym, o ile taki organ istnieje. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. DE: Bez ograniczeń. dla działalności zarezerwowanej przez prawo dla „Wirtschaftsprüfer”. LV: Właściciel udziałów lub szef spółki powinien posiadać uprawnienia zaprzysiężonego biegłego rewidenta na Łotwie. Zaprzysiężonymi biegłymi rewidentami mogą być osoby powyżej 25. roku życia, które: a) posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej z dziedziny ekonomii lub innych specjalności, w przypadku zdania egzaminu z podstaw ekonomii; b) posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych, uznane przez Łotewskie Stowarzyszenie Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; c) zdały egzamin kwalifikacyjny oraz uzyskały licencję zaprzysiężonego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami Łotewskiego Stowarzyszenia Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; d) cieszą się nieskazitelną opinią. SI: Ograniczenia wyłącznie w stosunku do osób fizycznych zatrudnionych przez osoby prawne. 1) AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI, UK: Bez ograniczeń. LT: Brak, z wyjątkiem faktu, że sprawozdanie biegłego rewidenta musi zostać opracowane wspólnie z biegłym rewidentem posiadającym uprawnienia do wykonywania zawodu na Litwie. 2) BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.