Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 24

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 24

Strona 24 z 136

SE: Usługi prawne w zakresie rewizji ksiąg niektórych podmiotów prawnych, tj. wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą świadczyć wyłącznie rewidenci zatwierdzeni w EOG. Wyłącznie takie osoby mogą być właścicielami akcji lub tworzyć spółki osobowe w spółkach, które dokonują specjalistycznej rewizji ksiąg (do celów urzędowych). LV: Właściciel udziałów lub szef spółki powinien posiadać uprawnienia zaprzysiężonego biegłego rewidenta na Łotwie. Zaprzysiężonymi biegłymi rewidentami mogą być osoby powyżej 25. roku życia, które: a) posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej z dziedziny ekonomii lub innych specjalności, w przypadku zdania egzaminu z podstaw ekonomii; b) posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych, uznane przez Łotewskie Stowarzyszenie Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; c) zdały egzamin kwalifikacyjny oraz uzyskały licencję zaprzysiężonego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami Łotewskiego Stowarzyszenia Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; d) cieszą się nieskazitelną opinią. PL: Wymóg obywatelstwa. Wykonywanie zawodu przez zagranicznych biegłych rewidentów uwarunkowane jest potwierdzeniem ich kwalifikacji. SI: Ograniczenia wyłącznie w stosunku do osób fizycznych zatrudnianych przez osoby prawne. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem powyższych warunków i następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. DE: Bez ograniczeń. dla działalności zarezerwowanej przez prawo dla „Wirtschaftsprüfer”. 1) CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. 2) RO: Bez ograniczeń.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii)

b)

Usługi w zakresie księgowości (CPC 86220) BG: Z wyłączeniem usług w zakresie zeznań podatkowych

1) 2)

FR, IT, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. AT: Bez reprezentacji przed właściwymi organami. RO: Bez ograniczeń.

26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ FR: Świadczenie wyłącznie poprzez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions) lub SCP. IT: Dostęp wyłącznie dla osób fizycznych. Stowarzyszenie zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi jest dozwolone. AT: Udział księgowych zagranicznych (którzy muszą być upoważnieni na podstawie prawa ich kraju rodzimego) w kapitale oraz w wynikach działalności austriackiego podmiotu prawnego nie może przekraczać 25 procent; ma to zastosowanie do osób niebędących członkami Austriackiego Organu Zawodowego. CY: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów. Zezwolenie uwarunkowane jest badaniem potrzeb ekonomicznych. Stosowane kryteria są analogiczne do tych stosowanych w odniesieniu do udzielania zezwolenia na inwestycje zagraniczne (wymienione w sekcji poziomej) w formie, w jakiej mają one zastosowanie do niniejszego podsektora, zawsze z uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia w danym podsektorze. Stowarzyszenia zawodowe (spółki osobowe) między osobami fizycznymi są dozwolone. Tworzenie innego rodzaju spółek jest niedozwolone. LV: Właściciel udziałów lub szef spółki powinien posiadać uprawnienia zaprzysiężonego biegłego rewidenta na Łotwie. Zaprzysiężonymi biegłymi rewidentami mogą być osoby powyżej 25. roku życia, które: a) posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej z dziedziny ekonomii lub innych specjalności, w przypadku zdania egzaminu z podstaw ekonomii; b) posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych, uznane przez Łotewskie Stowarzyszenie Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; c) zdały egzamin kwalifikacyjny oraz uzyskały licencję zaprzysiężonego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami Łotewskiego Stowarzyszenia Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; d) cieszą się nieskazitelną opinią.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.