Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 25

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 25

Strona 25 z 136

SI: Obecność handlowa powinna przyjąć formę osoby prawnej. RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: FR: Pracownicy spoza WE mogą otrzymać zezwolenie na świadczenie usług na podstawie decyzji Ministra Ekonomii, Finansów i Budżetu, wydanej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Wymóg stałego pobytu nie może przekraczać 5 lat. IT: Warunek stałego pobytu dla „Ragionieri-Periti commerciali”. AT: Na wniosek klienta księgowi mogą tymczasowo przenieść się na terytorium Austrii w celu świadczenia konkretnych usług. Niemniej jednak osoby fizyczne świadczące usługi rachunkowe są z zasady zobowiązane do posiadania swojego ośrodka zawodowego (obecność handlowa) w Austrii. 3) 3) RO: Bez ograniczeń.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: IT: Wymóg stałego pobytu dla „Ragionieri-Periti commerciali”. PT: Wymóg stałego pobytu. RO: Bez ograniczeń.

L 251/35

L 251/36

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LV: Właściciel udziałów lub szef spółki powinien posiadać uprawnienia zaprzysiężonego biegłego rewidenta na Łotwie. Zaprzysiężonymi biegłymi rewidentami mogą być osoby powyżej 25. roku życia, które: a) posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej z dziedziny ekonomii lub innych specjalności, w przypadku zdania egzaminu z podstaw ekonomii; b) posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych, uznane przez Łotewskie Stowarzyszenie Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; c) zdały egzamin kwalifikacyjny oraz uzyskały licencję zaprzysiężonego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami Łotewskiego Stowarzyszenia Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; d) cieszą się nieskazitelną opinią. RO: Bez ograniczeń. SI: Ograniczenia wyłącznie w stosunku do osób fizycznych zatrudnianych przez osoby prawne. Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. AT: Egzamin przed austriackim organem zawodowym. Pracodawca musi być członkiem odpowiedniego organu zawodowego w kraju rodzimym, o ile taki organ istnieje. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. DE: Bez ograniczeń. dla działalności zarezerwowanej przez prawo dla „Wirtschaftsprüfer”. 1) FR: Bez ograniczeń. na sporządzanie dokumentów prawnych. CY: Agenci podatkowi muszą posiadać odpowiednie upoważnienie Ministra Finansów. Upoważnienie uwarunkowane jest testem potrzeb ekonomicznych BG, RO: Bez ograniczeń. 2) BG, RO: Bez ograniczeń.

PL

Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

c)

Usługi w zakresie doradztwa podatkowego (CPC 863, z wyłączeniem reprezentacji w sądach/ trybunałach)

1)

2)

FR: Bez ograniczeń. na sporządzanie dokumentów prawnych. AT: Bez reprezentacji przed właściwymi organami. BG, RO: Bez ograniczeń. BG, RO: Bez ograniczeń.

26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 3) IT: Dostęp wyłącznie dla osób fizycznych. Stowarzyszenie zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi jest dozwolone. FR: Świadczenie wyłącznie poprzez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions) lub SCP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.