Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 27

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 27

Strona 27 z 136

Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do projektów będących przedmiotem międzynarodowego przetargu wygranego przez zagranicznych usługodawców. Wymóg akredytacji: główny zakres działalności osoby zagranicznej obejmuje odnośne usługi; doświadczenie w dziedzinie budownictwa; projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat; personel i zdolności techniczne; referencje bankowe od renomowanego banku zagranicznego. Usługi są świadczone poprzez pracowników na warunkach określonych w pkt 4) poniżej. ES: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych. FR: Świadczenie wyłącznie poprzez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions) lub SCP.


2) 3)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL: Bez ograniczeń. DE: Stosowanie przepisów krajowych w sprawie opłat i uposażeń dla wszystkich usług, które są świadczone za granicą. AT: Brak dla usług wyłącznie w zakresie planowania. Brak. Brak.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ IT, PT: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. CZ: Wymagane jest zezwolenie Czeskiej Izby Architektów. Uznawane może być zezwolenie analogicznych instytucji zagranicznych. Osoby fizyczne i prawne mogą świadczyć usługi architektoniczne wyłącznie poprzez uprawnionych architektów. Obowiązuje wymóg obywatelstwa i stałego miejsca zamieszkania, dopuszcza się jednak stosowanie wyjątków. LV: Trzyletnia praktyka na Łotwie w zakresie projektowania oraz wyższe wykształcenie, wymagane do uzyskania licencji umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej, przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności prawnej i praw do autoryzowania projektów. SK: Wymagane jest zezwolenie Słowackiej Izby Architektów. Uznawane może być zezwolenie analogicznych instytucji zagranicznych. Osoby fizyczne i prawne mogą świadczyć usługi architektoniczne wyłącznie poprzez uprawnionych architektów. Obowiązuje wymóg obywatelstwa i stałego miejsca zamieszkania, dopuszcza się jednak stosowanie wyjątków. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych z zastrzeżeniem uznania ich kwalifikacji technicznych oraz uzyskania akredytacji od izby zawodowej w Republice Bułgarii. Akredytacja jest przyznawana pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: uznanie kwalifikacji technicznych w Bułgarii; doświadczenie w dziedzinie budownictwa; projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat; personel i zdolności techniczne. EL: Warunek obywatelstwa. HU: Wymóg stałego pobytu. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, NL, UK, SE: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. EE: Wyższe wykształcenie i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pokrewnej dziedzinie. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. ES: Kwalifikacje w zakresie wykształcenia i zawodowe uznawane przez władze krajowe oraz licencja wydana przez Stowarzyszenie Zawodowe. Bez ograniczeń. dla CPC 86713, 86714, 86719.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE: Używanie tytułu zawodowego przez wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich możliwe jest wyłącznie na podstawie porozumienia o wzajemnym uznawaniu lub, w przypadku BE, na podstawie specjalnego zezwolenia na mocy dekretu królewskiego. IT: Wymóg stałego pobytu. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.