Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 30

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 30

Strona 30 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

g)

Usługi planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu (CPC 8674)

1)

2)

BG: Bez ograniczeń. HU, RO: Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu.

2)

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Bez ograniczeń. AT: Brak dla usług wyłącznie w zakresie planowania. DE: Stosowanie przepisów krajowych w sprawie opłat i uposażeń dla wszystkich usług, które są świadczone za granicą. HU, RO: Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu. BG, Bez ograniczeń. HU, RO: Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu.


26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ BG: Bez ograniczeń. IT, PT: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. CZ: Wymagane jest zezwolenie Czeskiej Izby Architektów. Uznane może zostać zezwolenie wydane przez analogiczne instytucje zagraniczne. Osoby fizyczne i prawne mogą świadczyć usługi architektoniczne wyłącznie poprzez uprawnionych architektów. Obowiązuje warunek obywatelstwa i stałego pobytu, jednak dopuszczalne są wyjątki. HU, RO: Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu LV: Brak dla usług w zakresie planowania urbanistycznego. W przypadku usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu wymagana jest trzyletnia praktyka na Łotwie w dziedzinie projektowania oraz wyższe wykształcenie, w celu uzyskania licencji umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej, przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności prawnej i praw do autoryzowania projektów. SK: Wymagane jest zezwolenie Słowackiej Izby Architektów. Uznane może zostać zezwolenie wydane przez analogiczne instytucje zagraniczne. Osoby fizyczne i prawne mogą świadczyć usługi architektoniczne wyłącznie poprzez uprawnionych architektów. Obowiązuje warunek obywatelstwa i stałego pobytu, jednak dopuszczalne są wyjątki. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG: Bez ograniczeń. PT: Warunek obywatelstwa. HU: Wymóg stałego pobytu dla usług w zakresie planowania urbanistycznego. Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu. RO: Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu. Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii). 3) 3) BG: Bez ograniczeń. HU, RO: Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG: Bez ograniczeń. BE, DE: Używanie tytułu zawodowego przez wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich możliwe jest wyłącznie na podstawie porozumienia o wzajemnym uznawaniu lub, w przypadku BE, na podstawie specjalnego zezwolenia na mocy dekretu królewskiego. IT: Wymóg stałego pobytu. HU: Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu RO: Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu. Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii).

L 251/43

L 251/44

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.