Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 31

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 31

Strona 31 z 136

EE: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wymogu w odniesieniu do pracowników, na podstawie którego muszą posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pokrewnej. UK: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Bez ograniczeń. PL, SE: Brak. CZ, HU, LV, LT, SI: Bez ograniczeń dla usług położniczych. 2) CY, FI, MT, RO: Bez ograniczeń. BG, CZ, EE, HU, SI, SK: Bez ograniczeń dla usług położniczych. 3) AT: Bez ograniczeń dla usług medycznych i stomatologicznych; w odniesieniu do usług położniczych dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. BG: Bez ograniczeń dla usług położniczych. W odniesieniu do medycznych i stomatologicznych: dostęp jest przyznawany jedynie zagranicznym osobom fizycznym i wyłącznie do celów prowadzenia prywatnej praktyki zawodowej. Warunkami założenia tego rodzaju działalności usługowej jest pobyt stały, urzędowe uznanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w zakresie świadczenia odnośnych usług medycznych i stomatologicznych, a także spełnienie wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego. Podstawą rejestracji i uznania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych jest test potrzeb ekonomicznych oraz zgoda organizacji zawodowej (1). DE: Dostęp ograniczony jest wyłącznie do osób fizycznych. Test potrzeb ekonomicznych dla lekarzy i stomatologów, którzy są uprawnieni do leczenia członków systemu ubezpieczeń społecznych. Kryterium jest brak lekarzy i stomatologów w danym regionie. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DE: Używanie tytułu zawodowego przez wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich możliwe jest wyłącznie na podstawie porozumienia o wzajemnym uznawaniu. DE: Stosowanie przepisów krajowych w sprawie opłat i uposażeń dla wszystkich usług, które są świadczone za granicą. 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Bez ograniczeń. CZ, HU, LV, LT, SI: Bez ograniczeń dla usług położniczych. PL, SE: Brak. BG, CY, FI, MT, RO: Bez ograniczeń. CZ, EE, HU, SI, SK: Bez ograniczeń dla usług położniczych. AT: Bez ograniczeń dla usług medycznych i stomatologicznych. BG: Bez ograniczeń dla usług położniczych. W odniesieniu do usług medycznych i stomatologicznych: brak, z wyjątkiem wymogu obowiązkowej znajomości języka bułgarskiego poświadczonej odpowiednim egzaminem. CY, EE, FI, MT, RO: Bez ograniczeń. CZ, HU, SI, SK: Bez ograniczeń dla usług położniczych. EE: Bez ograniczeń dla usług położniczych. Brak ograniczeń w odniesieniu do usług medycznych i stomatologicznych, z wyjątkiem faktu, że pracownicy wykształceni poza terytorium Estonii zobowiązani są przedstawić świadectwo ukończenia dodatkowych kursów na Uniwersytecie w Tartu. Niniejszy wymóg stosuje się także w odniesieniu do obywateli estońskich wykształconych za granicą. LT: Obowiązek porozumiewania się w języku litewskim (dotyczy osób zatrudnianych przez spółki).


PL

h)

Usługi medyczne, stomatologiczne i położnicze (CPC 9312, 93191 (*))

2) 3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

(*) (1)

Wskazuje, że określona usługa stanowi jedynie część całkowitego zakresu usług, objętych porozumieniem w zakresie CPC. Ceny obowiązujące za usługi prywatne są ustalane przez organizacje zawodowe i zatwierdzane przez Ministra Opieki Zdrowotnej.

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ CY, EE, MT, RO: Bez ograniczeń. CZ, SK: Dostęp do usług medycznych i stomatologicznych ograniczony jest wyłącznie do osób fizycznych. Osoby fizyczne z zagranicy zobowiązane są uzyskać zezwolenie Ministerstwa Zdrowia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.