Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 32

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 32

Strona 32 z 136

Bez ograniczeń dla usług położniczych. ES: Dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. HU: Bez ograniczeń dla usług położniczych. IT, PT: Dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. IE: Dostęp wyłącznie przez spółki osobowe lub osoby fizyczne. SE: Test potrzeb stosowany w celu podjęcia decyzji w sprawie liczby praktyk prywatnych, które będą subwencjonowane przez system ubezpieczeń społecznych. UK: Działalność gospodarcza dla lekarzy w ramach Krajowej Służby Zdrowia jest przedmiotem planowania dotyczącego zasobów ludzkich w zawodzie lekarskim. FR: Świadczenie wyłącznie poprzez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions) lub SCP. LV: Brak dla usług położniczych. W odniesieniu do usług medycznych i stomatologicznych obowiązuje wymóg obywatelstwa. Wykonywanie zawodów medycznych przez obcokrajowców uwarunkowane jest zezwoleniem lokalnego organu ds. zdrowia, wydawanym zgodnie z potrzebami ekonomicznymi w odniesieniu do lekarzy i stomatologów w danym regionie. LT: Brak ograniczeń w przypadku usług medycznych i stomatologicznych, z wyjątkiem faktu, że świadczenie usług uwarunkowane jest zezwoleniem, które jest wydawane na podstawie planu usług zdrowotnych, opracowanego w odniesieniu do potrzeb, z uwzględnieniem liczby ludności oraz świadczonych już usług medycznych i stomatologicznych. W odniesieniu do usług położniczych dostęp jest ograniczony wyłącznie do spółek jednoosobowych, a także może być stosowane badanie potrzeb ekonomicznych. PL: Wymóg obywatelstwa. Wykonywanie zawodów medycznych przez obcokrajowców uwarunkowane jest zezwoleniem, z wyjątkiem usług położniczych. SI: Wymagana przynależność do Stowarzyszenia Lekarzy. Przyjęcie do Stowarzyszenia Lekarzy osób niebędących obywatelami Słowenii uwarunkowane jest posiadaniem licencji na wykonywanie zawodu w innym państwie członkowskim i dobrą znajomością języka słoweńskiego (1). Bez ograniczeń dla usług położniczych.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/45

(1)

Prowadzenie działalności jako osoba prawna wymaga zezwolenia Ministra Zdrowia. Działalność w ramach publicznej Sieci Opieki Zdrowotnej uwarunkowana jest uzyskaniem koncesji Instytutu Ubezpieczeń Zdrowotnych Republiki Słowenii.

L 251/46

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem usług położniczych. DK: Ograniczone zezwolenie na pełnienie konkretnych funkcji może zostać przyznane na maksymalnie 18 miesięcy. BG, CY, FI, MT, RO: Bez ograniczeń. PT: Warunek obywatelstwa. FR: Warunek obywatelstwa. Niemniej jednak dostęp jest możliwy w ramach corocznie ustanawianych kontyngentów. DE: Warunek obywatelstwa dla lekarzy i stomatologów, który może być zniesiony w wyjątkowych przypadkach uwarunkowanych interesem zdrowia publicznego. CZ, EE, HU, SI, SK: Bez ograniczeń dla usług położniczych. LV: W odniesieniu do usług medycznych i stomatologicznych obowiązuje wymóg obywatelstwa. Wykonywanie zawodów medycznych przez obcokrajowców uwarunkowane jest zezwoleniem lokalnego organu ds. zdrowia, wydawanym zgodnie z potrzebami ekonomicznymi w odniesieniu do lekarzy i stomatologów w danym regionie. W odniesieniu do usług położniczych dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. Potrzeby ekonomiczne określane są na podstawie łącznej liczby położnych w danym regionie, posiadających zezwolenie lokalnych władz ds. opieki zdrowotnej. PL: Wymóg obywatelstwa. Wykonywanie zawodów medycznych przez obcokrajowców uwarunkowane jest zezwoleniem, z wyjątkiem usług położniczych. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.