Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 33

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 33

Strona 33 z 136

BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. DE: Warunek obywatelstwa dla lekarzy i stomatologów, który może być zniesiony w wyjątkowych przypadkach uwarunkowanych interesem zdrowia publicznego. 4) 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT: Bez ograniczeń. dla lekarzy i stomatologów. DK: Wymóg stałego pobytu w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń indywidualnych od Krajowej Rady Zdrowia. BG, CY, FI, MT, RO: Bez ograniczeń. IT: Wymóg stałego pobytu. CZ, SK: Warunek stałego pobytu w odniesieniu do usług medycznych i stomatologicznych. Bez ograniczeń dla usług położniczych. EE, HU, SI: Bez ograniczeń dla usług położniczych. LV, PL: Zagraniczni lekarze mają ograniczone prawa wyborcze w izbach zawodowych. LT: Obywatele zagraniczni muszą zdać dodatkowy egzamin kwalifikacyjny.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi weterynaryjne (CPC 932) 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem FI, LU, LT, PL, SE, UK: Bez ograniczeń. FI, LU, LT, PL, SE: Brak. UK: bez ograniczeń, z wyjątkiem laboratoriów weterynaryjnych i usług technicznych świadczonych lekarzom weterynarii, ogólnych porad, wytycznych i informacji, np. dotyczących żywienia, zachowania się zwierząt i ich pielęgnacji. CY, EE, HU, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem FI, LU, LT, PL, SE, UK: Bez ograniczeń. FI, LU, LT, PL, SE: Brak. UK: bez ograniczeń, z wyjątkiem laboratoriów weterynaryjnych i usług technicznych świadczonych lekarzom weterynarii, ogólnych porad, wytycznych i informacji, np. dotyczących żywienia, zachowania się zwierząt i ich pielęgnacji. BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. BG: Brak, z wyjątkiem informacji wskazanych w pkt 3) w kolumnie „Dostęp do rynku”.

i)

PL

2) 3)

AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. BG: Dostęp jest przyznawany osobom fizycznym wyłącznie w celu prowadzenia prywatnej praktyki zawodowej i z zastrzeżeniem następujących warunków: pozwolenie przyznane przez organy weterynaryjne, test potrzeb ekonomicznych. Bez ograniczeń. w zakresie wszystkich usług związanych z kontrolą weterynaryjną na granicach kraju, zapobieganiem, lokalizacją, leczeniem itp. zakaźnych i pasożytniczych chorób epizootycznych i analizą diagnostyczną z tym związanej oraz kontrolami produktów zwierzęcych. DE, DK, ES, PT: Dostęp ograniczony do osób fizycznych. IT: Dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. IE, UK: Dostęp wyłącznie przez spółki osobowe lub osoby fizyczne. FR: Świadczenie wyłącznie poprzez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions) lub SCP. CZ, SK: Dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. Wymagane jest posiadanie zezwolenia urzędu weterynaryjnego. PL: Wymóg obywatelstwa. Obywatele innych krajów mogą ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: CZ, DE, FR, EL, PT, SK: Warunek obywatelstwa. PL: Wymóg obywatelstwa. Obcokrajowcy mogą ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu. AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii), oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DK, ES: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.