Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 36

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 36

Strona 36 z 136

BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. SE: Wyższe wykształcenie i trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. IT: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. EL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem naukowców z dziedziny komputerów, analityków systemów, programistów i analityków dokumentacji oprogramowania, dla których wymagane są: wykształcenie wyższe oraz pięcioletnia praktyka zawodowa w danym sektorze. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/51

L 251/52

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi badawczo-rozwojowe Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem LV: CPC 851. LV: wyłącznie usługi w zakresie rozwoju polegające na doświadczeniach z dziedziny chemii i biologii – CPC 85102) 1) 2) 3) Brak, z wyjątkiem CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) Brak, z wyjątkiem CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń.

C. a)

PL

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i FR, gdzie w kwestii czasowego wjazdu naukowców obowiązują wskazania w sekcji poziomej ppkt (iii), oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES, SE: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. FR: — Naukowcy posiadają umowę o pracę zawartą z organem badawczym. — Pozwolenie na pracę zostaje udzielone na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy z możliwością przedłużenia na czas trwania umowy. — Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. — Organ badawczy zobowiązany jest wpłacić podatek do Międzynarodowego Biura Migracji. Tylko w odniesieniu do HU: Osobistości o uznanej renomie na arenie międzynarodowej, które zostały zaproszone przez naukowe instytuty badawcze, na czas trwania zaproszenia.

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i FR, gdzie w kwestii czasowego wjazdu naukowców obowiązują wskazania w sekcji poziomej ppkt (iii).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (CPC 852) 1) 2) 3) RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. IT: Dostęp do zawodu psychologa jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. PT: Dostęp do zawodu psychologa jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń.

b)

PL

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i FR i LU, gdzie w kwestii czasowego wjazdu naukowców obowiązują wskazania w sekcji poziomej ppkt (iii), oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.